Значення і процес прийняття управлінських рішень

Значення управлінських рішень

Управлінські рішення – це основний вид управлінської діяльності, система взаємопов’язаних, логічно послідовних і цілеспрямованих дій, які в підсумку забезпечують вирішення управлінських завдань.

Значення управлінських рішень проявляється в його функціях:

 • стратегічної функції – створення довгострокової стратегії розвитку підприємства;
 • координуючої функції – узгодження дій для прийняття якісних рішень;
 • мотивуючої функції – здійснення організаційного та економічне стимулювання підлеглих.

Види управлінських рішень

Управлінські рішення класифікуються за різними ознаками. Одними з основних ознак є умови прийняття рішень:

 • рішення в умовах визначеності,
 • рішення в умовах ризику.

Існують також інші критерії, згідно з якими класифікуються рішення:

 • по тривалості дії наслідків (короткострокові, середньострокові, довгострокові рішення),
 • по частоті прийняття (повторювані і одноразові),
 • за широтою охоплення (вузькоспеціалізовані і загальні, що стосуються всіх співробітників),
 • за формою підготовки (колективні, групові, одноосібні),
 • за складністю (прості і складні),
 • по жорсткості регламентації (контурні, структуровані, алгоритмічні).

В управлінській діяльності склалося два підходи до прийняття рішень:

Індивідуальний, при якому найбільше значення має централізація прийняття рішень, які приймаються на вищому рівні управління.

Груповий – на будь-якому рівні прийняття рішення залучають співробітників. Цей підхід дозволяє головним менеджерам уникнути участі в рішенні дрібних щоденних проблем.

Дозвіл співробітникам брати участь в ухваленні рішень зачіпає їх безпосередні інтереси і збільшує ефективність прийняття рішень.

Прийняття рішень – психологічний процес, способи якого варіюються від спонтанних до глибокологічних, і можуть мати інтуїтивний і раціональних характер.

Інтуїтивні рішення засновані на судженнях і відчуттях правильності прийняття рішення, залежать від знань і накопиченого досвіду, а раціональні рішення спираються на об’єктивний логічний процес.

Процес прийняття рішень

Даний процес багатосторонній і складний, включає кілька стадій. У кожному разі стадії можуть відрізнятися і залежать від вибору менеджера, яке грунтується на його кваліфікації, стилі керівництва, ситуації, культури спілкування, прийнятої в організації.

Класичний підхід до прийняття рішень включає наступні стадії:

 • визначення проблеми,
 • визначення обмежень і вибір альтернатив,
 • прийняття рішення,
 • виконання рішення,
 • контроль над реалізацією рішення.

Визначення проблеми полягає в аналізі ситуації, вивченні стану справ і цілей, попередньої формулюванні критеріїв рішення, тобто це процес виявлення, усвідомлення виниклого відхилення від спочатку встановлених планів, і оцінки проблеми.

До джерел, що дозволяє виявити проблему відносяться:

 • аналіз інформації,
 • особистий огляд,
 • суспільна думка,
 • думка підлеглих та інших менеджерів.

Оцінкою проблеми є встановлення її масштабів і природи, причин і джерел, оцінка ступеня її серйозності і засобів для вирішення.

Іноді причиною утворення проблем можуть бути зовнішні сили, що не піддаються зміні. Обмеження подібного роду скорочують можливості прийняття рішень, тому важливо визначити їх джерело, суть і позначити можливі альтернативи, виявити всі можливі дії, які дозволять усунути причину появи проблеми.

На стадії прийняття рішення опрацьовуються різноманітні рішення, оцінюються, відбирається альтернатива з найбільш сприятливими наслідками.

У процесі реалізації рішення приймаються заходи щодо конкретизації та доведення управлінського рішення до виконавців.

У процесі контролю існує можливість виявити відхилення і внести поправки для повної реалізації рішення, за допомогою контролю встановлюється зворотний зв’язок між менеджером і підлеглими.

Посилання на основну публікацію