Значення функцій менеджменту

Процес управління

Процесом управління називають сукупність взаємопов’язаних, послідовних дій, по використанню і формування ресурсів організації, спрямоване на досягнення певних цілей.

Такі дії є вкрай важливими для ринкового успіху організації і носять назву функцій менеджменту. Сам процес управління є сумою всіх функцій.

Функції менеджменту

Функціями менеджменту є відокремлені у відносній ступеня, напрямки діяльності, що несуть метою здійснення впливу на об’єкт управління, і спрямовані на досягнення поставленої мети.

Всі функції, зобов’язані нести строго певний сенс, а також володіти чітким механізмом здійснення, з характерною структурою. Сам зміст функцій менеджменту, залежить від структури організації, її розмірів, форми, рівня управлінської ієрархії і безлічі інших чинників. При зміні розмірів і типу виробництва, функції управління залишаються незмінними, змінюється лише обсяг робіт, спрямований на їх виконання. Де, на невеликому підприємстві, функцію менеджменту виконує одна людина, на великому ж, буде створено цілий відділ.

При поглибленні в поділі праці, сам по собі менеджмент, який є єдиною функцією, перетворюється в різні специфічні види управлінської діяльності. Функцію починають виконувати кілька людей, кожен з яких, здійснює строго певний вид робіт. Схожі за функціями відділи, об’єднуються в ланки, що спрощує організаційну структуру управлінського апарату організації.

Значення функцій менеджменту

У будь-якій організації, менеджмент несе в собі загальні функції. Це планування, контроль, організація, координація, облік і аналіз. Без цього переліку важко собі уявити функціонування будь-якого підприємства. Кожна з цих функцій є необхідною.

Планування є зумовлює функцією менеджменту. Вона передбачає визначення стратегій, цілей, завдань. Визначає політику підрозділів і вибирає рішення по роботах для підрозділів.

Організація спрямована на формування керуючих систем і зв’язків між даними системами. Вона забезпечує впорядкованість всіх сторін діяльності для кожного суб’єкта господарювання.

Мотивація служить для спонукання працівників до високопродуктивної діяльності. Вона сприяє досягненню цілей організації через задоволення потреб співробітників.

Контроль – система, що несе в собі перевірку і спостереження за відповідністю реального функціонування організації, встановленим або прийнятим стандартам, а також іншим нормативам. Контроль виявляє допущені відхилення, їх причини, сприяє їх коригуванню.
Координація, своєю метою ставить забезпечення пропорційного і гармонійного розвитку всіх сторін діяльності організації.

Регулювання спрямована на подолання суперечностей між організаціями, порядками, факторами. Вона спрямована на усунення протиріч призводять до безладдя в процесі господарювання.

Функції менеджменту відображають сам процес управління, формують вид управлінської діяльності. Вироблення цілей, стратегій, впливів, вибір і формування команди – є результатами управління. Функції менеджменту сприяють правильній розстановці пріоритетів, грамотному аналізу мети і положення, формування благополучної і продуктивної виробничого середовища. Вони є головною зброєю в будь-якій системі управління, які здатні принести видимі результати.

Посилання на основну публікацію