1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Менеджмент
 3. Життєвий цикл управління проектами

Життєвий цикл управління проектами

Життєвий цикл проекту – це послідовність етапів виконання проекту, яка задається згідно з потребами управління даним проектом.

Життєвий цикл управління проектом складається з п’яти груп процесів управління: ініціація проекту, планування, організація виконання, контроль виконання і завершення проекту. Останні, що укладають процеси контролю і завершення можна об’єднати в одну. Слід розглянути перераховані групи процесів управління детально.

Ініціація проекту

Результатом процесу ініціації є санкціонування старту проекту. Ініціація включає в себе наступні процеси:

 • Розробка концепції, а саме: аналіз потреби в такому проекті, збір первинної інформації, встановлення цілей основних завдань, аналіз можливих альтернатив
 • Розгляд та прийняття концепції
 • Рішення про старт проекту – призначення керівника проекту, рішення про забезпечення ресурсами

Планування проекту

Головним результатом планування, тобто визначення кращого способу дій для виконання завдань проекту, є так званий План проекту. Але етап планування не закінчується встановленням даного плану. В ході проекту можуть відбуватися різні зміни, як внутрішнього середовища проекту, так і зовнішньої, і такі зміни вимагають перепланування.

Отже, стадія планування може виконуватися під час всього життєвого циклу проекту. Планування проекту складається з наступних процесів:

 • Планування цілей проекту
 • Планування його змісту
 • Планування процесів проекту в часі
 • Планування витрат і витрат, які вимагає виконання проекту
 • Планування якісної складової
 • Планування взаємодії і комунікацій
 • Планування управління ризиками

Організація виконання проекту

Організація виконання проекту – це процес гарантування реалізації плану проекту, за допомогою виконання робіт і координації учасників проектної групи.

В організацію виконання проекту входять багато процедур, а саме:

 • Визначення системи звітності
 • Поділ обов’язки і відповідальності між учасниками
 • Організація контролю якості
 • Організація контролю витрат
 • Менеджмент проектної групи
 • Управління змінами
 • Ризик-менеджмент або дії, спрямовані на зниження ризиків і запобігання виникненню ризиків
 • Контроль виконання розпису, встановленого для проекту

Для того, щоб правильно організувати виконання проекту, керівника проекту необхідно володіти сильними лідерськими навичками, навичками приймати рішення і керувати конфліктами.

Контроль виконання та завершення проекту

Контроль виконання проектом виконується шляхом порівняння плану з фактичними показниками, а також шляхом аналізу причин відхилень від плану, якщо такі є. Крім того, даний процес включає оцінку можливих альтернатив і корекції виконання проекту. Контроль виконання включає в себе:

 • Збір інформації про хід проекту
 • Аналіз положення проекту на певний момент і порівняння цього положення з плановими показниками
 • Прогноз виконання завдань проекту
 • Прийняття рішень про коригувальних операціях.
 • Завершення проекту, в свою чергу, є етапом формального закінчення проекту.

Завершення включає кілька процедур, а саме:

 • Передача результатів особі, що є замовником проекту
 • Оцінка фінансової складової
 • Звіт по роботах проекту і заповнення проектної документації
 • Розпуск проектної групи
 • Аналіз досвіду виконання проекту
 • Складання переліку можливих відкритих питань
 • Документування виконання проекту.

Таким чином, на фазі завершення проекту відбувається архівація різних проектних документів, які будуть корисні для компанії при виконанні майбутніх проектів.

ПОДІЛИТИСЯ: