Життєвий цикл компанії: визначення

Поняття життєвого циклу організації

Під поняттям життєвого циклу організації прийнято мати на увазі певну сукупність стадій, які проходить компанія за період свого існування.

Життєвий цикл компанії – це передбачувані зміни в діяльності будь-якої організації, які відбуваються з певною послідовністю протягом часу.

Прийнято вважати, що юридична особа, на відміну від людини, може існувати надзвичайно тривалий період часу, і навіть пережити своїх засновників.

Для прикладу можна взяти компанії, які ведуть свою історію вже кілька століть поспіль, справа яких передається від покоління до покоління. Але частка таких підприємств на ринку надзвичайно низька.

Всі інші організації створюються, розвиваються, домагаються успіхів, занепадають, і, як наслідок, припиняють своє існування.

Згідно зі спостереженнями, життєвий цикл близько 30% підприємств різних форм власності в Україні триває близько 2-3 років.

80% компаній, які існують довше 100 років, за період своєї діяльності хоча б один раз змушені були поміняти концепцію свого бізнесу або напрямок своєї діяльності. Навіть «компанії-старожили» не можуть обійтися без змін, якщо хочуть будувати бізнес і далі.
Уміння адаптуватися – це неодмінна умова не тільки для подальшого існування компанії, але і для ефективних змін і подальшого розвитку в новій стадії.

Етапи розвитку компанії

Керівник повинен знати, на якому етапі розвитку знаходиться його організація, для того щоб розуміти, який стиль керівництва більш доречний для певного етапу.

Деякі організації розвиваються швидше, інші – повільніше. Але всі вони без винятку проходять одні й ті ж етапи розвитку.

Етап підприємництва або «Народження»

Період, коли організація знаходиться в стадії становлення. Як правило, це час після заснування компанії, коли цілі і плани ще нечіткі, виробничий процес протікає неорганізовано, трохи сумбурно. Для етапу «народження» властиві цілеспрямованість, здатність ризикувати, відданість справі, директивний метод керівництва, відсутність ієрархії в управлінні.

Етап колективності або «Дитинство»

У цю фазу компанія переходить, коли вона стабільно забезпечується ресурсами. Цьому періоду характерно:

  • – формування місії організації.
  • – неформальність комунікацій в рамках організації,
  • – прискорення темпів розвитку на шляху до успіху. Зазвичай вся робота виконується на межі можливостей, час, коли динамічність і кількість важливіше осмисленості та якості.

Це найкритичніший період, оскільки організація саме на фазі «дитинства» або доб’ється швидкого успіху, завдяки активній діяльності керівництва та підлеглих, або переживе крах і припинить своє існування, незважаючи на підприємливість і ентузіазм колективу.
Згідно зі статистикою: 50% підприємств на цьому етапі зазнають краху в перші два роки після заснування, а 80% підприємств – протягом п’яти років свого існування. Найчастіше причини криються в недосвідченості керівництва.

Етап формалізації управління

Це коли бізнес-процеси в організації стабілізовані, існують певні правила і процедури. Робочі обов’язки в колективі розподілені таким чином, що вибуття тих чи інших співробітників не викликає ніяких наслідків. Рішення приймаються більш виважено.

Етап розвитку і зрілості

Організація набирає силу, налагоджуються процеси планування, розробки бюджетів, прогнозування. На цій фазі утворюються структурні підрозділи, оцінюється ефективність їх роботи, з’являються постійні акціонери.

Етап старіння або «Занепаду»

Організація діє практично сама по собі, без постійного втручання керівництва. Але разом з відчуттям стабільності, сповільнюються темпи зростання. На ринку з’являються нові конкуренти, спостерігається зменшення попиту на продукцію.

В результаті організація поступово починає розпадатися. Тоді компанію чекають тільки два шляхи: або почати абсолютно новий процес оновлення і знову «відродитися», або припинити свою діяльність як самостійна структура.

Посилання на основну публікацію