Завдання управління якістю

Управління якістю здійснює діяльність, пов’язану з плануванням, впровадженням і контролем при постійному поліпшенні менеджменту відповідно до міждержавних стандартів.

Основні завдання управління якістю

Основними завданнями управління якістю продукції є наступні процеси:

 • управління дослідженнями, програмна планування і поліпшення якості продукції, що випускається;
 • аналіз інформації про будь-якому об’єкті;
 • прийняття важливих рішень з управління, вплив на об’єкти і стеження за якістю;
 • видача регулюючих рішень;
 • інформаційне вивчення стандартів про якість продукту та його зміни по відношенню до регулюючих органів.

Управління якістю реалізовує контроль розвитку процесів, завдяки яким якість продукції стає вище. Дані процеси створюють виробничі стадії всього циклу продукції.

Розпоряджаються органи на всіх рівнях здійснюють управління завдяки відповідальним особам. Вони стежать за відповідністю та виконанням запланованих приписів і рівнів якості продукції.

Цілі управління якістю

Метою регулювання якісної продукції є – забезпечення високоякісною продукцією, виконання вимог при мінімальних витратах з урахуванням споживчих інтересів, а також дотримання екологічних вимог та нешкідливості продукції.

Для досягнення найкращих результатів створюється стратегія. За розвиток стратегії відповідають керівники в середній ланці. Спільне вивчення стратегій якості і загальних стратегій підприємства призводять до розуміння наступних кроків в напрямку досягнень і рішень будь-яких завдань.

Формування нових стратегій базується на важливих принципах “товар – ринок”. Додатково до даної стратегії виробляється тактика управління якісної продукції. Тактика створюється на нетривалий період. Завдяки, тактиці позначаються шляхи, що ведуть до отримання якісної продукції. Керівники, що знаходяться на нижчому рівні, розробляють найважливіші тактики для даного виробництва.

Цілеспрямованістю будь-якої компанії є політика поліпшення якості в виробничих областях. Найважливішими факторами якості є:

 • обстановка на торгових майданчиках по збуту продукції;
 • збільшення продажів продукції;
 • стан виробничих справ в компанії;
 • інвестування і успішність підприємства.

Цільове спрямування та дотримання стандартів щодо якості називається “Керівництво з якості”. Здійснення управління якістю відносять до управління виробництвом. Система управління якістю включає в себе наступні складові:

 • спрямування коштів для формування високих рівнів якості продукції;
 • виділення необхідних коштів на відповідні заходи.

Функції управління якістю

У виробничу систему управління якістю входять такі найголовніші функції як:

 • функція тактичного і стратегічного управління;
 • функція керуючих впливів, прийняття рішень, обліку та аналізу;
 • методичні розробки високоякісної продукції для всіх рівнів життя;
 • управління виробництвом, економікою і соціальними чинниками;
 • підготовка і нормалізація виробництва, спрямована на розробку і формування в найкоротші терміни нових зразків продукції, що відповідають технічним та економічним рівнем українських і зарубіжних досягнень або перевершують їх.

Всі існуючі функції управління якістю впливають один на одного і при послідовних процесах утворюють управління якістю продукції.

Важливо враховувати, що при отриманні результатів контролю якості та аналізі вхідної інформації, відбувається затвердження керівництвом і впровадження необхідних заходів, тоді управління якістю здійснюється на ще більш високому рівні.

Посилання на основну публікацію