Завдання стратегічного менеджменту

Стратегія – побудова програми дій з орієнтуванням на майбутнє, на досягнення конкретних бізнес-цілей, реалізацію призначення бізнесу. Стратегія – це відповідь на питання «Як досягти поставлених цілей? Вона включає в себе цілі та завдання, задає сценарій, як будуть відбуватися ті чи інші заплановані події».

Мета стратегії в бізнесі – дати алгоритм досягнення головних стратегічних цілей компанії, реалізації її призначення (місії). Алгоритм – це послідовність дій, спрямованих на досягнення тих чи інших завдань стратегічного менеджменту.

Найчастіше мова йде про стратегічному менеджменті та його завдання в зв’язку з місією компанії, реалізацією довгострокових цілей на зовнішньому бізнес-майданчику (приклад: стати основним постачальником деталей для медичних приладів). Але стратегічний менеджмент необхідний компанії і для вирішення внутрішньокорпоративних завдань довгострокового характеру (розширити науково-дослідний відділ компанії, проводити власні дослідження).

Функціональна структура

Весь процес стратегічного менеджменту можна розбити на три основні елементи, які відповідають блокам завдань стратегічного менеджменту:

  • розробка стратегії або стратегічне планування (формулювання стратегічних цілей, стратегічний аналіз, розвиток стратегії, оцінка і вибір стратегії, створення структури і системи реалізації стратегії);
  • стратегічний аналіз або стратегічний контроль (контроль відповідності з планом, алгоритм контролю плану, аналіз відхилень фактичних витрат від планових);
  • реалізація стратегії (уточнення і уніфікація цілей стратегії, інформування та мотивація співробітників, підвищення кваліфікації персоналу)

Коли приступати до формулювання стратегічних завдань?

Стратегічного планування передує формулювання цілей компанії і її місії. «Перш ніж формулювати стратегію, топ-менеджери повинні обов’язково говорити про цілі, місії компанії, тому що це стає якимось внутрішнім компасом (стратегічним вектором), за яким будуть вивірятися все подальші плани. Місія компанії і її розгорнута декларація повинні зрозумілою мовою пояснити сенс існування самої компанії, показати, для чого вона створена, хто її потенційні клієнти, які їхні очікування і що вони можуть від компанії отримати. Без цього неможливо розробити цілі компанії і вже тим більше стратегії і стратегічний план».

Приклади алгоритму стратегічного планування

  • формулювання стратегічних намірів, мобілізація команди топ-менеджерів і організація на зміни;
  • переклад стратегії на операційний мову, тобто в формат стратегічної карти, ССП, системи цільових показників, портфеля стратегічних ініціатив, закріплення відповідальності;
  • розгортання стратегії на рівень СБЕ і функціональних підрозділів;
  • трансляція і роз’яснення стратегії в організації, пов’язування персональних цілей та індикаторів співробітників зі стратегією організації, формування системи мотивації;
  • приведення в стратегічне відповідність всіх ресурсів і процесів, створення умов, при яких робота над стратегією і її реалізацією була б безперервним процесом.
Посилання на основну публікацію