Завдання ризик-менеджменту

Основні завдання ризик-менеджменту

Зміст ризик-менеджменту визначається кутом його сприйняття. У вузькому сенсі ризик-менеджмент розглядається як вид професійних послуг, які виявляються підприємству спеціалізованими інститутами. У широкому розумінні під ризик-менеджментом розуміється організований процес оцінки і виявлення ризиків, вибір методів, а також інструментів для мінімізації ризику настання будь-яких несприятливих подій. Систему ризик-менеджменту можна розглядати в тотожність системі управління ризиками.

Основна мета ризик-менеджменту визначається як забезпечення максимуму в ефективності управління ризиками організації. А ефективність будь-якої діяльності можна визначити як відношення ефекту, який отриманий в результаті визначеної діяльності, до витрат, які були понесені в процесі здійснення.

Узагальнена мета ризик-менеджменту полягає в збереженні ресурсів підприємства або отриманні очікуваного доходу в повному обсязі в результаті прийнятого рішення. На цих етапах стратегія ризик-менеджменту має на меті виживання і носить фрагментарний характер. Далі метою підприємства і СУР стає зростання бізнесу. Тоді в ризик-менеджменті починає головувати системне управління ризиками і метою СУР стає управління ризиком як бізнес-продуктом. На цьому етапі як правило професіоналізм стає предметом послуг консалтингу та аутсорсингу і консалтингу.

Завдання СУР в компаніях виконуються в наступному складі:

 • виявлення і збирання, первинна обробка інформації та її збереження про зовнішню і внутрішню середовищах. Для цього ризик-менеджер повинен володіти навичками виборчого і широкосмугового збору, аналізу інформації. При цьому важливо здійснювати пошук, фіксацію слабких сигналів, які здатні акцентно вказати на ймовірність загрози;
 • формування сукупності факторів ризику в систему;
 • визначення рівня загроз виявлених чинників ризику;
 • вироблення тактики і стратегії роботи з ризиками;
 • розробка програми дій по зниженню ймовірності загроз, організація виконання, проведення контролю і аналізу результатів;
 • розробка ризикових заходів;
 • управлінський облік, фінансова та оперативна звітність по ризикових рішень;
 • страхова діяльність щодо прийнятих рішень.

Слід зазначити, що зовнішні ризики виникають за межами компанії. Вони не пов’язані з виробничою діяльністю. Найчастіше, це певна зміна навколишнього середовища, здатне завдати шкоди підприємству.

Внутрішні чинники ризику пов’язані з діяльністю самого підприємства і персоналу. Вони обумовлені процесами, які виникають в процесі виробництва, реалізації продукції та надають свій вплив на результати виробництва.

У сучасній дійсності ризик-менеджмент відзначений ускладненням економічних моделей. Сьогоднішній підхід до управління ризиками ґрунтується на парадигмі вартості ризику: VAR (Value – at – Risk), яка відноситься до статистичних моделей. В рамках цього підходу вдалося багато чого досягти, але ще існує безліч питань у цій галузі.

Ризик-менеджмент в сучасних реаліях

В даний час рано говорити про ризик-менеджменті як остаточно сформованої галузі наукового управління. Накопичені в даній сфері теоретичні знання, а також практичні напрацювання не систематизовані. Тільки через кілька років можна розглядати ризик-менеджмент як повноцінний розділ теорії управління.

Є десять основних завдань, які до сих пір не вирішені в сфері управління ризиками. Дані завдання можна розділити на три категорії:

 • застосування ризик-менеджменту;
 • управління ризиками за типами;
 • точність оцінки ризиків.
Посилання на основну публікацію