Завдання організаційної структури управління

Завдання організаційної структури управління

Перехід до нових форм управління є досить важким завданням, яку необхідно вирішувати відповідно до завдань структури управління певними методами в певними умовами.

Особливо важливо визначати цілі і завдання організаційної структури управління в умовах переходу до його нових форм.

Формування нових організаційних структур в промисловості має вирішити ряд завдань, що стоять перед промисловими підприємствами в сучасних умовах. Серед них:

  • перехід від застарілих форм управління, які можуть завадити розвитку в галузях промисловості і вихід на нові можливості промислових об’єднань і конгломератів;
  • перехід до автоматизованих форм управління, що дозволяє більш чітко і правильно організувати процес розвитку підприємства, виробничий цикл і реагування на зміни;
  • децентралізація ланок управління і прагнення до створення горизонтальних управлінських форм, об’єднань робочих груп, що конкурують;
  • оптимізація процесів управління надструктури, об’єднаннями, промисловими групами і конгломератами.

Нові завдання організаційної структури управління промисловістю

До цих завдань рекомендуємо додати завдання диверсифікації інноваційного розвитку промисловості і оптимізації його вертикалі управління. Самому кабінету міністрів варто рекомендувати такі заходи поліпшення управління промисловістю, промисловими підприємствами та корпораціями:

  • перехід від вертикальної схеми управління до горизонтальної зі зменшенням управлінських рівнів і етапів прийняття та затвердження рішень;
  • активне використання і стимулювання створення робочих груп, неформальних об’єднань фахівців і фахівців для здійснення і впровадження нововведень;
  • стимулювання таких, що дублюються і незалежних підрозділів управління для посилення конкуренції з метою поліпшення очікуваних наслідків.

Форми реалізації завдань організаційної структури управління підприємства на вищому рівні

Серед завдань Міністерства, поряд з поданням Кабінету Міністрів пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в сфері промисловості необхідно вказати стимулювання інноваційних процесів в промисловості, зокрема, стимулювання інноваційних процесів в організації управління промисловими об’єктами.

Також доцільно рекомендувати в формах звітності, яку подають підприємства, поряд з фінансовими та іншими результатами господарської діяльності, вказувати заходи оптимізації управлінської структури, децентралізації управління та зміщення вертикальної системи управління до оптимальних форм горизонтального управління.

За допомогою такої інформації, зібраної на промислових підприємствах країни і фінансовими результатами їх діяльності можна буде здійснити подальші розрахунки кореляції і визначити оптимальні способи і методи реформування управління в тих чи інших економічних і фінансових умовах.

Як показує практика господарювання останніх років, підприємства по занадто суворими і перевантаженими вертикальними схемами управління менше здатні пристосуватися до зміни економічної і фінансової ситуації і адаптації своїх завдань управління до реалій ринку. Тому в сучасних умовах на підприємствах, в тому числі промислових, намагаються зменшувати кількість ієрархічних ланок управління і скорочувати вертикальний спосіб організації на користь горизонтального.

ПОДІЛИТИСЯ: