Завдання консалтингу

Консалтинг (від англ. Сonsulting – консультування) – це система по оперативному пошуку необхідної інформації та комплексного аналізу даних для прийняття найбільш оптимальних в конкретній ситуації рішень.

Консалтинг можна характеризувати як допомогу для вищого менеджменту компанії при прийнятті рішень щодо ключових проблем, а також допомогу для досягнення стійкого розвитку компанії і її конкурентоспроможності. Найбільш популярним видом такої допомоги виділяють консалтинговий проект.

Загальні завдання консалтингу

Здебільшого, консультаційні послуги мають наступні завданнями:

 • Діагностика компанії і виявлення слабких місць або проблем, які вона відчуває
 • Розробка практичного плану дій або рекомендацій (вони можуть приймати вид проекту щодо змін в компанії)
 • Розробка найбільш ефективної стратегії
 • Впровадження рекомендацій в практику діяльності компанії

Таким чином, консультанти повинні знаходити рішення на ті питання компанії, які виникають час від часу, і відповіді на які неможливо знайти власними силами компанії.

Причини використання консультаційних послуг

Існує безліч причин, за якими менеджери як міжнародних, так і російських компаній вдаються до допомоги консультантів. Серед них можна виділити наступні:

 • Відсутність достатніх ресурсів компанії для вирішення певних управлінських проблем.
 • Такими ресурсами можуть виступати, як людські ресурси, так і знання або час.
 • Необхідність в швидкому вирішенні проблеми, і така необхідність є тимчасовою
 • Необхідність незалежного погляду, який може надати сторонній консультант
 • Необхідність в підтвердженні вже прийнятих менеджерами компанії важливих рішень
 • Необхідність в навчанні співробітників або менеджменту компанії певних знань.
 • Переваги залучення консультанта
 • Прискорення пошуку рішень для проблем, що виникли
 • Збільшення ефективності у використанні бенчмаркінгу
 • Забезпечення об’єктивного і незалежного підходу до вирішення проблем
 • Сприяння подоланню опору співробітників змінам і зменшення числа конфліктних ситуацій
 • Удосконалення навичок, умінь і знань персоналу компанії
 • Збільшення кваліфікації менеджменту компанії в питаннях, пов’язаних з управлінням компанією

Функції консультантів

Стороннім консультантам необхідно виконувати безліч функцій, серед них слід виділити наступні:

 • Виступати в якості експертів з виробництва, маркетингу, економіки та ін.
 • З’являтися неупередженим експертом для оцінки ситуації
 • Проводити багатостороннє дослідження з метою того, щоб мати можливість підтвердити певну точку зору конкретними фактами
 • Бути посередником в спірних або конфліктних ситуаціях
 • Проводити навчання співробітників до знаходження оптимальних рішень
 • Бути організатором будь-якого обговорення

Ефективність діяльності консультантів безпосередньо залежить від досвіду і знань всієї консалтингової команди, так як кожен її учасник хоч і побічно, але приймає роль в консалтинговому процесі. При здійсненні послуг з консалтингу, компанія таким чином здійснює продаж знань, і, отже, вона зобов’язана мати високий рівень цих знань і навичок, а також, що не менш важливо, досвідом минулих робіт, на приклади яких вона може спиратися в подальших проектах.

Уміння консалтингових команд або окремих консультантів полягають в наступному: постановка задач, розробка пропозицій, тайм-менеджмент, проведення нарад і зустрічей, навички переконання і прийняття рішень, організації, вміння обміну інформацією та впровадження змін та інше.

Посилання на основну публікацію