Завдання функцій управління персоналом і організацією

Взаємозв’язок цілей та завдань управління

Кінцевою метою менеджменту є забезпечення прибутковості діяльності організації за допомогою раціонального побудови виробничих процесів (інших основних процесів) і ефективного використання кадрового потенціалу з умовою одночасного підвищення кваліфікації, лояльності і творчої активності всіх співробітників.

Завдання менеджменту – створити умови для успішного функціонування організації. При цьому важливо розуміти, що прибуток не є причиною існування фірми, а скоріше результатом її діяльності, який визначається в кінцевому підсумку ринком. Прибуток – це свого роду певна гарантія подальшого функціонування фірми, так як тільки прибуток і накопичення її в формі різних резервних фондів дозволяють долати і обмежувати ризики, які пов’язані з реалізацією товару на ринку.

Мета сучасного менеджменту – постійне подолання ризикових ситуацій як в сьогоденні, так і в майбутньому, що вимагає певних резервних коштів і надання менеджерам самостійності і певної свободи в діяльності для швидкої адаптації до постійно мінливих умов.

Завдання менеджменту

Найважливіше завдання менеджменту – це організація виробництва товарів і послуг на основі врахування потреб клієнтів в умовах наявних людських і матеріальних ресурсів, підвищення рентабельності діяльності фірми і її стабільного ринкового становища.

Тому завданнями менеджменту є наступні:

 • автоматизація виробництва і перехід до використання персоналу з високою кваліфікацією;
 • стимулювання персоналу через створення для найкращих умов праці та підвищення матеріальної зацікавленості;
 • здійснення постійного контролю ефективності діяльності, координування взаємодії всіх підрозділів;
 • постійні пошуки і освоєння нових перспективних ринків збуту.

Крім цього управління як вид діяльності вирішує ряд інших завдань:

 • визначає конкретні цілі розвитку фірми;
 • виявляє пріоритетність цілей, встановлює їх черговість і послідовність прийняття рішення;
 • розробляє стратегію розвитку підприємства, ставить господарські завдання і пропонує шляхи їх вирішення;
 • виробляє систему заходів для вирішення потенційних проблем в різні часові відрізки;
 • визначає необхідні ресурси і джерела їх забезпечення;
 • встановлює контроль за вирішенням поставлених завдань.

Безперервне ускладнення завдань пов’язано з ростом масштабу виробництва, збуту, обслуговування, що вимагає дедалі більшого обсягу ресурсів – фінансових, матеріальних, трудових та ін.

Завдання управління персоналом

Завдання управління персоналом повинні сприяти збереженню, зміцненню і розвитку персоналу; а також створення висококваліфікованого і продуктивної колективу, який буде здатний своєчасно відповідати на постійно мінливі ринкові вимоги.

У загальному випадку перелік завдань управління персоналом залежить від специфіки діяльності самої організації. Однак в загальному вигляді він включає наступний перелік:

 • розробку та контроль за реалізацією стратегії управління персоналом;
 • планування поточної і майбутньої потреби в персоналі;
 • створення системи підбору, адаптації та оцінки персоналу;
 • розробка і формування системи безперервного навчання кадрів;
 • періодична атестація персоналу;
 • робота з кадровим резервом;
 • формування і розвиток внутрішньокорпоративної культури;
 • оцінка ефективності діяльності співробітників;
 • оформлення і регулювання трудових відносин відповідно до вимог чинного законодавства.

Щоб ефективно вирішувати завдання управління персоналом, необхідно послідовно виконувати всі кроки зі створення системи управління персоналом, починаючи з стратегії фірми в цілому. При цьому важливо уникати формалізованого підходу до вирішення перерахованих завдань.

Посилання на основну публікацію