Запрограмовані управлінські рішення

Як управлінського рішення нами сприймається альтернатива, яка приймається керівником в процесі його професійної діяльності і повноважень для виконання поставлених завдань. По спрямованості – рішення керівника можна розділити на запрограмовані і позапрограмні. Перейдемо до їх розгляду більш детально.

Сутність запрограмованого управлінського рішення

 • Умови, при яких приймається запрограмовані рішення систематично, тобто знаходяться в стані циклічності і мають чітке визначення;
 • В рамках підприємства намічені процедури для усунення виниклого ризику або процедури;
 • Керівник володіє всім комплексом необхідної інформації для усунення виниклого ризику;
 • Виниклий ризик повністю або частково структуровано за показниками ефективності;
 • Альтернативи рішень легко її виявлення і мають високий відсоток ефективності в порівнянні з іншими можливостями;
 • Повсякденна діяльність організації пов’язана з великою кількістю запрограмованих рішень і дій, що виникають в рамках виробничого процесу або процесу надання послуги.

Як запрограмованого рішення можуть розглядатися традиційні дії з персоналом – реєстрація облікових документів через хворобу або обмеження здоров’я. Крім цього, в якості важких запрограмованих рішень можна приймати складання бухгалтерського балансу або підсумкової звітності

Управлінські рішення, які не запрограмовані

Озвучивши сутність запрограмованих рішень, слід перейти до не запрограмований рішенням, розглянувши їх особливості:

 • Мають слабо виражену системність чи відрізняються її відсутністю;
 • Відрізняється малою кількістю інформації про проблему або її відсутністю;
 • Відсутні ознаки ефективних альтернатив для прийняття управлінського рішення;
 • Альтернативи управлінських рішень відсутні або не визначені;
 • Чи не виражена мета управлінського рішення;
 • Непрограмовані рішення зазвичай пов’язані з великою кількістю інформації, яка не входить в компетенцію менеджера і вимагає запрошення консультантів і групи осіб.

Управлінські рішення, засновані на інтуїції

Такі рішення, як правило, не мають під собою логічної суті і пов’язані з судженнями керівника. Засновані на інтуїції управлінські рішення характеризуються як альтернативи, засновані на знаннях і наявним життєвому досвіді керівника. Менеджер використовує наявні ресурси, накопичені в процесі життя, адаптуючи і проектуючи досвід минулих ситуації на виниклу, щоб знизити кількість ефективних альтернатив до єдиного вибору.

Керуючись здоровим глуздом, вибір альтернативи відбувається виходячи з ефективності рішень попередніх дослідів. Перевагою даного виду рішень визначається тим, що вони низько затратні, але не завжди ефективні, оскільки інтуїтивні рішення не відрізняються правильністю і мають низький відсоток ефективності.

Вибрати напрямок навчання – усвідомлений вибір, але він застосовується інтуїтивно, оскільки навчається не може оцінити ефективність освітнього процесу

Інтуїція грає величезну роль в прийнятті управлінського рішення, оскільки частина ситуації циклічна як в житті індивіда, так і в житті організації. Сприймаючи і проектуючи ситуацію як вже відбувається і приймаючи управлінське рішення, виходячи з судження, для керівника існує можливість вирішити проблему ефективно і якісно. Випадки, коли це не допомагає досить рідкісні, але можливі і тоді керуючий приймає рішення виходячи з інших критеріїв оцінки ситуації та альтернатив.

В якості негативних факторів інтуїтивних управлінських рішень можна виділити упущені можливості від нереалізованих рішень інших категорій, а також відмова від досвіду вирішення без його реалізації.

Посилання на основну публікацію