Загальні вимоги до систем управління якістю

Підприємство – це складна система елементів і зв’язків, яка знаходиться в постійному русі. Коли виникає криза, підприємство зазнає труднощів. Криза негативно впливає на підприємство і керівнику потрібно докласти зусиль, щоб його зберегти. Під час кризи клієнти хочуть витрачати гроші на якісний продукт або послугу, щоб не переплачувати вдруге або шукати альтернативу. Ринок споживання перенасичений різними продуктами і послугами, як то кажуть, на будь-який вимогливий смак і гаманець. Перед керівником постає питання про те, як утримати свого клієнта і залучити нового.

Єдиною можливістю залишається підвищення якості продукту до найвищого рівня. Спробуємо розглянути це на прикладі.

Є два підприємства, які виробляють фарбу для фасаду. Одна фарба зроблена на основі сировини високої якості. Інша фарба – на основі більш дешевих матеріалів. Споживач купує обидві ці фарби, але приходить за більш якісної, погоджуючись переплатити невелику кількість грошей. Такий підхід цілком зрозумілий. Споживач спробував краще і гарне вже просто не хоче купувати

На цьому прикладі видно, що споживач вибирає якісний продукт Виробляємо якісні продукти, керівник може залучати велику кількість клієнтів і розширювати ринок збуту.

Система управління якістю

Виробництво товару і послуги починається з вивчення попиту та пропозиції на ринку, оцінки конкуренції. Управління якістю передбачає аналіз інформації на всіх ділянках початкового етапу. Якщо процес збору інформації пройшов якісно, ​​то інформації буде досить багато.

Наступним етапом управління якістю є формування альтернатив і їх колективне обговорення. Щоб збільшити ефективність вибору, керівнику потрібно якомога більшу кількість фахівців як внутрішніх, так і зовнішніх. Надаючи авторитетну думку керівника, фахівці формують ключову альтернативу і кілька супутніх.

Які продовжують етапом є сам процес реалізації обраної альтернативи та контроль процесу реалізації. Якість процесу управління залежить від кількості витрачених ресурсів, необхідних для виконання поставленого завдання. Якщо рішення якісне і ефективне, то ресурсів багато не потрібно. Завершальним етапом є процес оцінки якості випущеного товару та послуги, збір інформації про продукт у споживача, налагодження інформаційного обміну з зовнішнім середовищем. Розглянувши саму систему якості, перейдемо до вимог, що пред’являються до даної системи в розрізі підприємства.

Вимоги до системи управління якістю

  • Низький рівень витрат на управління якістю
  • Високий рівень інформативності
  • Наявність зв’язку із зовнішнім середовищем
  • Високий ступінь адаптивності підприємства
  • Наявність зворотного зв’язку від споживача
  • Формування соціально – економічних перспектив
  • Дотримання правових і юридичних вимог
  • Достатня кількість трудового капіталу
  • Наявність додаткових ресурсів
  • Існування можливості оцінки ефективності та результатів

Вимог до системи управління якістю може бути і більше, оскільки даний перелік є універсальним і не враховує можливі особливості різних видів трудової активності.

Особливе місце в системі оцінки якості займає персонал і споживачі, оскільки вони утворюють поле інформаційного обміну і можуть формувати позитивне або негативне думку про виробленому продукті. Найчастіше, оцінка якості виступає формальною ознакою і не може об’єктивно відображати економічну дійсність.

Посилання на основну публікацію