Якісні методи прийняття управлінських рішень

Ефективність управлінських рішень

Ефективність рішень являє собою ефективність процесу розробки управлінського рішення і ефективність при реалізації даних рішень, що відображає дві стадії процесу прийняття управлінського рішення.

На кожній з цих стадій використовуються свої підходи при оцінці і показник ефективності.

Часто оцінка ефективності відбувається на якісному рівні, її можна виразити динамікою показників обсягу і кількості:

 • Виробництво товару,
 • товарообіг,
 • Витрати в процесі виробництва і при зверненні,
 • Прибуток.

Також використовуються інші показники, які відображають підсумки діяльності персоналу компанії в цілому. У цьому випадку, як правило, неможливо виділити ефективність поетапної розробки і реалізації рішення.

У систему якісних показників при ефективній розробці управлінського рішення включаються:

 • Своєчасне подання проекту рішень,
 • Наукова обґрунтованість рішення, в процесі якої відбувається застосування наукових методів розробки, сучасні підходи,
 • Різноманітні розрахунки, застосування технічних засобів,
 • орієнтування на дослідження і застосування прогресивного вітчизняного та західного досвіду,
 • Витрати, які пов’язані з розробкою проекту рішення,
 • Чисельність зайнятого персоналу в процесі розробки рішення (фахівці, залучені працівники організації),
 • Вартісні і тимчасові параметри впровадження проекту,
 • Число співвиконавців на стадії розробки рішення,
 • Застосування зовнішніх консультантів в процесі розробки варіантів управлінських рішень,
 • Ступеня ризику при впровадженні рішення і ін.

Всі вище перераховані показники можна віднести до перспективних управлінських рішень, які пов’язані з кардинальними змінами в компанії.

Якісний метод прийняття рішень

Якість управлінського рішення являє собою систему властивості, яка характерна для управлінських рішень, що відповідають тією чи іншою мірою потребам успішного вирішення виникаючих проблем. Наприклад, показник своєчасності, адресності, конкретності в цілому складає ефективність. Якість управлінських рішень – ступінь їх відповідності характеру вирішуваних завдань при функціонуванні та розвитку виробничої системи, сукупність параметрів рішення, яким повинні задовольняти конкретні потреби і забезпечити реалізацію.

Таким чином, управлінське рішення повинне забезпечувати подальші шляхи в розвиток виробничих систем в умовах ринкових відносин.

Фактори, які впливають на якість управлінського рішення

Якість управлінських рішень в більшій мірі визначається кінцевими результатами і знаходиться в залежності від ряду факторів:

 • Якість вихідної інформації, яка визначається достовірність, достатність, захист від помилок,
 • форма надання (точність результату розрахунку не вище точності, яка використовується для розрахунку інформації),
 • Оптимальний або раціональний характер прийнятих рішень,
 • Своєчасність прийнятого рішення, яке визначається швидкістю його розробки, прийняття, передачі, організації виконання,
 • Відповідність прийнятого рішення діючими механізмами управління і базуються на них методах управління,
 • Кваліфікація персоналу, який здійснює розробку, прийняття рішень організацію його виконання,
 • Готовність керованої системи до процесу виконання прийнятого рішення.

Якість управлінського рішення являє собою ступінь відповідності управлінського рішення внутрішнім вимогам і стандартам компанії. В процесі розробки і реалізації управлінського рішення керівники повинні приділяти увагу всім етапам процесу розробки і реалізації. Якість всіх етапів може внести істотний внесок в оцінку загальної якості все системи управлінських рішень.

Якість можна виміряти в відносних одиницях від нуля до одиниці. Мінімального якості управлінського рішення може бути присвоєно значення 0, а максимальному одиниця. Загальна якість управлінського рішення можна обчислити твором всіх показників, що складають стадії і операції, які виконуються в певній послідовності.

Посилання на основну публікацію