Якісна оцінка ризиків

Оцінка ризиків

Оцінка ризиків є визначення розміру ймовірних підсумків позитивного або негативного впливу невизначеного фактора і можливість (правдоподібність) їх виникнення для того, щоб оцінити ризики, застосувати якісну і кількісну оцінку.

Якісна оцінка заснована, в першу чергу, на експертному методі оцінки, при якому використовують шкали і бали як базу для вимірювання. Якісна оцінка легше проводиться, при цьому її результати наочні практичного використання.

Якісна оцінка ризиків

Якісна оцінка ризиків є процесом подання якісного аналізу і трансформації первинного переліку ризиків, який складається на кроці ідентифікації і заноситься в основну таблицю ризиків пріоритетності.

Основні цілі на етапі аналізу ризиків – визначення їх пріоритету та виявлення цих ризиків. На цьому етапі необхідно виділити ресурси для подальшої роботи над ризиками. В цьому випадку відбувається оцінка ймовірності ризику та важливості їх наслідків. Для цього проектною групою визначаються найсуттєвіші ризики. Для того, щоб управляти ними, потрібно виділити необхідні ресурси для здійснення планування і введення в дію відповідний стратегії, а також виявлення несуттєвих ризиків, впливом яких можна знехтувати, виключивши їх зі списку. Кожному ризику приписується ранг, який характеризує його узагальнений негативний ефект. Таким чином, проектною групою розглядаються ризики зі списку, який складено при їх пошуку, задаються пріоритети і формується головна таблиця ризиків.

Якісний аналіз ризиків дає можливість виявлення та ідентифікації можливих видів ризиків, визначення та опис причин і факторів, які впливають на рівень даного типу ризику. Також необхідні опис і вартісна оцінка всіх можливих наслідків гіпотетичної реалізації знайдених ризиків і пропозиція заходів щодо зниження або компенсації даних наслідків шляхом розрахунку вартісної оцінки цих заходів.

Розгляд всіх типів ризиків проводиться з 3 позицій:

  • З точки зору першопричини появи даного виду ризику,
  • Обговорення гіпотетичного негативного наслідки, яке може бути викликане передбачуваної реалізацією цього ризику,
  • обговорення будь-яких заходів, які можуть дозволити скоротити розглядаються ризики.

Основними результатами якісного аналізу ризиків вважаються:

  • Пошук і аналіз конкретного ризику і його породжують,
  • вартісна оцінка гіпотетичних наслідків потенційної реалізації зазначеного ризику,
  • пропозиція заходів зі скорочення збитків і оцінка їх вартості.

Додатковими, але також вельми значущими результатами якісного аналізу є визначення прикордонних значень ймовірного зміни будь-якого фактора (змінного) проекту, що перевіряється на ризик.

При якісній оцінці ризиків відбувається виявлення ризиків, які притаманні в реалізації передбачуваних рішень, визначення кількісного складу ризику, виявлення слабких зон в розроблених алгоритмах прийнятих рішень. Для того, щоб здійснити цю процедуру, використовується таблиця якісного аналізу, в якій по вертикалі складають алгоритм дій прийняття, а по горизонталі зафіксований раніше ризик.

Після складання таблиці якісного аналізу відбувається якісний аналіз ризиків, які притаманні реалізації цього рішення. Основною метою даного етапу оцінки є виявлення основних видів ризиків, які впливають на фінансово-господарську діяльність компанії. Переваги такого підходу в тому, що вже на первинній стадії аналізу керівник компанії оцінює ступінь ризикованості за допомогою кількісного складу ризиків та вже на початковій стадії може відмовитися від втілення в життя даного рішення.

Посилання на основну публікацію