Характеристики корпоративних систем

Основні характеристики, що визначають інформаційну систему як корпоративну:

  • Функціональність (оцінка повноти автоматизації функцій управління);
  • Наочність (оцінка зручності інтерфейсу)
  • Життєздатність (оцінка надійності і потенціалу розвитку);
  • Технологічність (оцінка технологічності системи);
  • Обслуговування та підтримка (оцінка рівня обслуговування і підтримки).

Характеристики корпоративної інформаційної системи.

Ознаки КІС

Характерними ознаками сучасних корпоративних, що відрізняють їх від інформаційних систем НЕ корпоративного рівня, є:

  • Масштабність інформаційної системи, яка розподілена на значній території і має масштабну програмно-апаратурну платформу;
  • Робота в неоднорідній обчислювальному середовищі, яка передбачає узгоджену роботу комп’ютерів, побудованих на різних обчислювальних платформах і під управлінням різних операційних систем;
  • Для всіх платформ обчислення, яке передбачають роботу додатків на комп’ютерах різних виробників забезпечуючи однаковий інтерфейс і логіку роботи на всіх платформах;
  • Розподілені обчислення за допомогою клієнт-серверної архітектури, коли рішення задачі розподіляється між декількома машинами, що збільшує пропускну здатність для користувача і дає можливість працювати в багатозадачному режимі.
  • Забезпечення розподіленої роботи і віддаленого доступу до документів є обов’язковою вимогою до інформаційних систем корпоративного рівня.

Класифікація корпоративних інформаційних систем

Серед корпоративних систем виділяють Системи управління бізнесом – призначені для малих і середніх підприємств і корпоративні системи для великих підприємств і корпорацій.

Посилання на основну публікацію