Взаємозв’язок функцій управлінського циклу

Функції управлінського циклу

Управлінський цикл включає в себе кілька функцій:

 • планування;
 • організація;
 • мотивація;
 • контроль.

Перераховані функції охоплюють кожен вид управлінської діяльності в сфері виробництва, фінансування, маркетингу і т. д.

Планування – це процес підготовки рішень. Планування включає в себе ряд етапів, а саме:

 • Етап постановки цілей і завдань.
 • Проведення аналізу вихідних передумов.
 • Пошук можливих альтернатив.
 • Визначення кращої альтернативи.
 • Безпосередньо реалізація плану.

Організація – це функція управлінського циклу, націлена на упорядкування роботи менеджера і безпосередніх виконавців. Тут менеджер оцінює свої можливості, вивчає підлеглих, визначає потенційні можливості своїх підлеглих, займається розстановкою сил і т. д.

Мотивація служить для успішного виконання роботи після того, як менеджер провів необхідні підготовчі заходи. Функція мотивації передбачає використання:

 • стимулювання з метою спонукання персоналу до активної трудової діяльності за допомогою різних зовнішніх факторів (матеріального і морального стимулювання);
 • власне мотивування через створення у підлеглих внутрішніх спонукань до трудової діяльності.

Функція мотивації на перше місце в процесі управління ставить зацікавленість і потреба у праці, отримання працівник задоволення від виконання своїх трудових обов’язків. Для успішної реалізації цієї функції управлінського циклу менеджер необхідно бути компетентним у різних комунікаційних аспектах комунікації.

Контроль полягає в підтвердженні того факту, що все відповідає раніше прийнятим планом, затвердженим директивним документам і прийнятим принципами управління. Іншими словами, контроль є процесом зіставлення і перевірки фактичного результату із завданням.

Кругообіг управлінського циклу

У процесі виконання своїх посадових обов’язків менеджер здійснює перераховані управлінські функції. Якщо його мета – забезпечення своєму підприємству благополучного майбутнього, то кожна деталь управління повинна бути йому відома і зрозуміла. Початок всьому – розробка плану, в цілому, стосується будь-якої професії: бухгалтера, продавця або навіть теслі. Коли план роботи продуманий, слід зосередити свій увагу на організації діяльності та підготовці працівників до цілеспрямованої діяльності. Персонал повинен чітко усвідомлювати, що від нього вимагається і який результат від нього очікується. Для цього кожен співробітник повинен детально усвідомити свою роботу, а потім відкритися для ділового контролю кожної виробничої операції. Звідси випливає необхідність здійснення контролю. Контроль має на увазі:

 • наявність простого і зрозумілого плану діяльності;
 • використання ефективних і ненав’язливих методів контролю;
 • налагоджену зворотний зв’язок, яка розкриває достовірну інформацію про прогрес виконання завдання;
 • застосування коригувальних дій.

Найчастіше корекцію можна забезпечити, навіть не докладаючи істотних зусиль: керівнику досить сказати підлеглому будь-яку спонукальну або схвальну фразу. Це не може не впливати на емоційний стан працівника і, як правило, викликає миттєву реакцію. Набагато складніше здійснювати корекцію в випадках, коли доводиться використовувати організаційні чинники. Наприклад, працівникові зрозуміла суть його діяльності, він починає працювати, але успішного результату не досягає. Причини подібного можуть бути різні, а значить необхідно перегрупувати зусилля або навіть надати працівникові відповідну допомогу.

Всі функції управлінського циклу постійно знаходяться в своєрідному круговороті. Це підтверджує їх взаємозв’язок і взаємозумовленість: жодна з функцій не може бути виключена з циклу управління.

Посилання на основну публікацію