Взаємодія учасників управління ризиками

Ефективність системи управління ризиками в чому залежить від організації взаємодії учасників ризик-менеджменту.

Суб’єкт управління ризик-менеджменту

Суб’єктом управління ризик-менеджмент є спеціальна група людей в особі фінансового менеджера, фахівця в галузі страхування, Аквізітор, актуарія, андеррайтера та ін., Яка за допомогою різних способів і прийомів управлінського впливу цілеспрямовано впливає на функціонування об’єкту управління.

Процеси управління ризиками здійснюються і у внутрішній, і у зовнішній підприємницькому середовищі, що визначає необхідність взаємодії з внутрішніми і зовнішніми учасниками даного процесу. Для забезпечення повноцінного управління ризиками, перш за все, слід налагодити взаємодію всередині самої організації.

Власник ризику

Власник ризику – це власник процесу, який найбільш зацікавлений в управлінні конкретним видом ризику.

Зацікавленість власника ризику пов’язана з тим, що усунення певного ризику сприяє якнайшвидшому досягненню цілей процесу. Однак, не завжди можна однозначно відразу визначити власника ризику. Перш за все, це ризики, які мають відразу кілька причин появи.

Як правило, використовуються такі способи виявлення власника ризику:

  • вихідний ризик дробиться на дрібні ризики, при цьому важливо коректно і повно визначити ключові фактори ризику;
  • визначається зацікавленість в управлінні ризиком, відштовхуючи від цілей окремих процесів.

Недолік першого способу полягає в тому, що після дроблення ризиків їх стає занадто багато для організації ефективного управління ними.

Недоліком другого способу є те, що на відміну від причин ризиків мети процесів змінюються набагато частіше. Тому через кожного зміни цілей необхідно переглянути прив’язку ризику до існуючих процесів.

Необхідно встановити єдиного власника будь-якого ризику. Якщо виявлено кілька власників конкретного ризику, то складніше зрозуміти, хто відповідає за управління даними ризиком в найбільшою мірою.

Взаємодія учасників системи ризик-менеджменту на підприємстві

Розглянемо ключові обов’язки учасників системи ризик-менеджменту на сучасному підприємстві:

Керівник програми управління ризиками відповідає за нагляд і моніторинг ризиків діяльності підприємства, стверджує управлінські рішення, пов’язані з реагуванням на різні ризики, реалізує заходи щодо мотивації персоналу. Крім того, завдання керівника – призначити власника ризиків в залежності від їх компетенції і рівня відповідальності.
Менеджер проектів сприяє в контролі і своєчасному реагуванні на ризики, що виникають в процесі реалізації конкретного проекту.

Спеціаліст по управління ризиками безпосередньо відповідає за управління ризиками, на регулярній основі складає план по управління ризиками, проводить навчання і консультування персоналу з питань ризик-менеджменту.

Власник ризику визначає причини, шляхи та інструменти впливу на конкретний ризик, бере участь в розробці плану реагування на ризик, складає звіти про реалізацію такого плану, здійснює моніторинг ефективності заходів плану, контролює статус ризику.

З метою підвищення ефективності ризик-менеджменту сучасного підприємства необхідно побудувати таку систему управління інтегральними ризиками, яка включає комплексний підхід до оцінки максимальної кількості факторів ризику в діяльності підприємства, яка реалізується в умовах динамічного зовнішнього середовища.

Посилання на основну публікацію