Взаємодія функцій управління

Сутність функцій управління

Реалізація діяльності організацій в різних сферах називається функціонуванням. Здійснюється пошук ресурсів, необхідних для реалізації планів. У процесі виробництва ресурси перетворюються, що забезпечує виконання конкретних завдань. Тому виникає потреба оцінити рівень досягнення зазначених цілей за допомогою вирішення конкретних завдань, визначити ефективність засобів їх реалізації, вносити ряд корективів. У такій повсякденній роботі передбачається виконання конкретних управлінських дій, які циклічно повторюються. Це і називається функцією управління.

Функції управління – це вид діяльності, який необхідний для організації та керівництва будь – яким об’єктом управління.

Інакше кажучи, під функціями управління маються на увазі види управлінської праці, які пов’язані з впливом на об’єкт управління, що здійснюються певними засобами і прийомами, а також супутні способи організації роботи.

Функції управління можуть по-різному проявлятися на різних стадіях управління і є тими діями, які спрямовані на вирішення виникаючих проблем.

На кожній стадії управління при цьому втілюються в життя всі функції, але провідна з них – однойменна зі стадією, а інші – допоміжні. Функції є одним з ключових компонентів, що визначають зміст управління, а стадії – послідовність реалізації функцій в одиничному управлінському циклі.

Процес управління – це послідовний ланцюг повторюваних циклічно видів діяльності суб’єкта, що визначають сутність самого управління: планування, організація, мотивація, контроль.

Істотні ознаки функцій менеджменту

Можна виділити наступні істотні ознаки, що визначають схожість і відмінність функцій менеджменту:

  • Управлінські дії в процесі управління щодо відокремлені від інших, проте певною мірою самостійні;
  • Управлінські дії однорідні за своїм складом, взаємозв’язкам і спрямованості на досягнення єдиної мети;
  • Дії, що включаються до функцій управління, відносно стабільні: вони не можуть бути одноразовими, а періодично повторюваними.

Єдність і цілісність функцій управління

Кожна з функцій однаково важлива для будь-якої організації. Всі вони мають специфіку, особливий зміст, взаємозумовленість і взаємопов’язаність. Одна функція впливає на інші і навпаки.

Часто на практиці така єдність і цілісність знаходить своє підтвердження. Так, для забезпечення майбутнього організації менеджер планує діяльність. Далі спланована робота повинна бути організована, проведена підготовка робочих. В значне мірою якість праці визначається спонукальними мотивами, які повинен запропонувати менеджер. У підсумку, для визначення точності виконання планів, необхідно контролювати процес праці. Іншими словами так реалізується взаємозв’язок і взаємозумовленість, що робить всі функції управління цілісним, єдиним процесом.

Всі функції менеджменту життєво важливі для організації. Починає цикл функція планування, яка фактично закладає базу для інших функцій і вважається головною, так як функції організації, контролю та мотивації орієнтуються на виконання стратегічних і тактичних планів фірми. Менеджер вищого рівня майже весь свій робочий час витрачає на планування і контроль, а менеджер нижчого рівня зайнятий відбором кадрів і організацією їх роботи. Однак на кожному рівні управління реалізуються всі функції, оскільки будь-який менеджер оцінюється за двома ключовими критеріями:

  • результативність (можливість досягати бажаного результату);
  • ефективність (можливість досягати цей результат при мінімумі витрат).
Посилання на основну публікацію