Впровадження управлінських рішень

Поняття управлінського рішення

Управлінські рішення являють собою акт творчості суб’єкта управління, який визначає програму діяльності колективу щодо ефективного вирішення назрілого питання на підставі вивчення об’єктивних закономірностей функціонування керованої системи і аналізу її стану.

Ухвалення ефективного управлінського рішення багато в чому залежить від виконання і співвідношення його функцій в процесі його підготовки і на стадії впровадження.

На етапі впровадження рішень менеджерам необхідно вжити заходів щодо їх конкретизації і доведення їх до виконавців, здійснювати контроль за їх виконанням, внести необхідні корективи і оцінити отриманий результат виконаного рішення.

Для кожного управлінського рішення притаманні свої конкретні результати. З цієї причини мета управлінської діяльності полягає в знаходженні методів і засобів, що сприяють досягненню ефективного результату для конкретних умов і обставин.

Впровадження управлінського рішення

Кожен управлінець несе відповідальність за своє рішення і його вибір. Після прийняття рішень, вони надходять до виконавців і підлягають контролю їх реалізації.

Реалізація рішення являє собою операцію, яка спрямована на досягнення цілей компанії. При цьому для досягнення цієї мети може знадобитися прийняти безліч інших рішень, які зможуть забезпечити виконання основного.

Першим кроком в процесі впровадження управлінського рішення буде його погодження та затвердження. Затвердження проводиться шляхом схвалення рішення особами, які мають право на це і несучими юридичну відповідальність за результати прийняття цього рішення. Найчастіше рішення затверджується керівником, який виконує функції на основі єдиноначальності, так як на нього накладається персональна відповідальність за ефективність колективу в цілому.

Узгодження – необхідна умова реалізації рішення, що представляє собою процедуру досягнення визнання групою осіб пропонованого рішення будь-якої проблеми.

Кожне рішення визнається наступними групами людей:

  • керівники відділів, підрозділів і компаній, на функціонування яких може вплинути прийняте рішення.
  • виконавці (підлеглі), які призначені на його виконання.

Важливі рішення узгоджуються з іншими керівниками для досягнення ситуації «рівноваги» інтересів підрозділів компанії, які повинні завжди прийматися до обліку, а також завданнями компанії в цілому, що є основним критерієм прийняття рішення. На етапі узгодження процесу впровадження рішення в нього можуть бути внесені деякі зміни, тому прийняте рішення не завжди остаточно.

Після того, як рішення погоджено, наступним кроком буде визнання рішення виконавцями (підлеглими), які будуть згодом його виконувати. Реальним управлінським рішенням називається те, яке фактично виконано в колективі. Не дивлячись на це, деякі керівники, використовуючи законну владу, найчастіше нехтують цими факторами.

Вони віддають розпорядження і вимагають їх виконання, не порадившись з виконавцями і не переконавши їх в правильності свого рішення. Така поведінка можна виправдати лише умовами дефіциту часу або при прийнятті запрограмованих управлінських рішень. Шанс на успіх в реалізації будь-якого управлінського рішення значно зростає в тому випадку, коли причетні до вирішення особи вносять свою лепту і вірять в ефективність цієї роботи.

У разі, якщо співробітники не беруть участь в підготовці управлінських рішень, то у них може виникнути відчуття відчуження, яке пов’язане з прийняттям рішення іншими людьми. З цієї причини величезне значення в управлінській діяльності має не тільки пояснення віддаються вказівок, а й вплив керівника на співробітників за допомогою їх переконання і залучення до процесу впровадження управлінського рішення.

Посилання на основну публікацію