Внутрішні ризики в управлінні організацією

Сутність внутрішніх ризиків

Внутрішні ризики організації – ризики, які безпосередньо залежать від діяльності організації в особі її керівництва і співробітників, які беруть участь в управлінні ризиковими ситуаціями.

У зв’язку з тим, що внутрішні ризики залежать від діяльності компанії, вони більш керовані, ніж зовнішні. Існування і характер внутрішніх ризиків обумовлені специфікою кожної організації.

Найбільш небезпечний і часто зустрічається вид внутрішнього ризику – кадровий. Виникнення цього виду ризику пояснюється неможливістю передбачити поведінку співробітників організації в тих чи інших умовах.

Внутрішні ризики організації можна умовно розділити на суб’єктивні і об’єктивні. У такій класифікації до об’єктивних ризиків відносяться ті, які пов’язані з різними функціональними напрямками діяльності компанії. Суб’єктивні внутрішні ризики уявляю собою ризики прийняття різних управлінських рішень на різних етапах діяльність компанії і різних рівнях управління.

Види внутрішніх ризиків

  • Проектні ризики – пов’язані з помилками в конкретних проектах компанії. Проектний ризик часто полягає в пізньому виявленні помилок. При цьому збільшуються терміни реалізації проекту і витрачаються ресурси організації, які витрачаються на виправлення даних помилок;
  • Технічні ризики – ризики неправильного використання різних пристроїв і обладнання, а також розробки невірних технічних рішень. Відмови обладнання, пов’язані з його неправильним використанням, можуть стати причиною виникнення ситуацій, що загрожують безпеці співробітників і виробленої продукції. У той же час усунення технічних проблем вимагає витрат часу і ресурсів, а також призводить до простою обладнання;
  • Технологічні ризики – пов’язані з використанням неперевірених методик і технологій низької якості, а також з недотриманням прийнятих норм і правил. Застосування в бізнесі неякісних методик виробництва або продажу продукції, а також технологій реалізації будь-яких проектів, неперевірених часом або досвідченим шляхом, може створити загрозу благополуччю і навіть існуванню компанії;
  • Організаційні ризики – виникають через помилки в прийнятті управлінських рішень, плануванні, координації. До організаційних відносять також кадрові ризики. Реалізація ризикових ситуацій організаційного характеру може призвести до виникнення безлічі різних проблем – від погіршення взаємин всередині колективу компанії і з партнерами до складнощів з виконанням тих чи інших організаційних функцій;
  • Фінансові ризики – пов’язані з плануванням і виконанням бюджету на той чи інший організаційний процес (проект). Реалізація фінансових ризиків може привести до необхідності зміни політики фінансування діяльності компанії і невдоволення її власників і співробітників.

Способи управління внутрішніми ризиками організації

Проектні ризики можна контролювати шляхом залучення до виконання проекту фахівців високого рівня і ретельного планування. Ефективним способом контролю ризиків конкретного проекту є пілотні програми, які дозволяють найкращим чином оцінити ймовірність виникнення тих чи інших проблемних ситуацій і їх вплив на діяльність компанії.

Технічних ризиків можна уникнути або зменшити їх негативні наслідки, якщо застосовувати в бізнес-процесах організації технічні рішення та обладнання високої якості. Всі технічні рішення повинні відповідати рівню реалізованих в компанії процесів. Зниженню технічних ризиків сприяє також підвищення кваліфікації співробітників, що використовують обладнання в своїй роботі. Цей спосіб контролю і управління також сприяє зниженню ризиків, що носять технологічний характер.

Організаційні ризики найбільш різноманітні і складно піддаються управлінню, але їх зниження сприяє підвищення якості планування та інформаційного забезпечення, використовуваного при прийнятті різних управлінських рішень. Усунення наслідків організаційних ризиків можливо за допомогою використання послуг сторонніх консультантів і проведення переговорів для вирішення виниклих проблем.

Контроль фінансових ризиків здійснюється виключно за допомогою планування і бюджетування. Організації слід приділяти особливу увагу контролю виконання бюджету.

Посилання на основну публікацію