Властивості організаційної культури

Розглянемо властивості організаційної культури.

Динамічність

Динамічність як властивість характерна для будь-якої розвивається культури. Розвиваючись, культура зароджується, формується, підтримується, розвивається, вдосконалюється, припиняється.

За даним властивості все культури можна розділити на:

  • швидкозростаючі організації, для яких характерна професійна компетентність, самовпевненість, бажання самовдосконалюватися, рівні шанси побудови кар’єри, точність і оперативність інформації, високі вимоги до якості. Звершення співробітників цінуються і оплачуються, вони задоволені працею і прихильні організації та її культурі;
  • повільно зростаючі організації, для яких характерні бюрократичні норми і цінності, орієнтація на статус і влада, самоствердження, ієрархію, єдиноначальність.

Системність

Дана властивість характеризує організаційну культуру як досить складну систему, яка об’єднує окремі елементи в одне єдине ціле, при цьому керуючись конкретної місією в суспільстві і своїми цілями.

Сувора структурованість елементів

Елементи, які складають організаційну культуру ієрархічно підпорядковані і володіють власною ступенем нагальність і пріоритетності.

Відносність

Властивість виражається в тому, що організаційна культура – це не річ в собі. У ній постійно відбуваються процеси співвідношення своїх елементів зі своїми цілями і з навколишнім середовищем, іншими організаційними культурами. В рамках даного властивості організаційна культура зазначає свої сильні і слабкі сторони, постійно аналізуючи й удосконалюючи певні параметри діяльності.

Неоднозначність

Властивість відображає той факт, що організаційна культура може містити багато локальних культур, які диференціюються за рівнем ієрархії, відділу, підрозділу, вікової чи національної групи та іншими ознаками. Такі локальні культури називають субкультурами.

Існують також і контркультури, які стоять в опозиції до загальної організаційної культури або її окремих елементах. Виникнення субкультур, як правило, пов’язане з минулими проблемами та досвідом різних підрозділів організації. Контркультури ж часто знаходяться в опозиції до органів управління, або в опозиції до деяких елементів загальної організаційної культури, що належать до її структури, правилам взаємин і цінностям.

Розділяємість

Дана властивість полягає в тому, що умовою існування і ефективного розвитку будь-якої організаційної культури є поділ її цінностей, норм і постулатів співробітниками.

Від ступеня цієї розділяємості залежить сила впливу на поведінку персоналу норм і цінностей, цілей, кодексу і інших елементів організаційної культури.

Основні фактори, які впливають на ступінь розділяємості організаційної культури її членами:

  • підбір та позбавлення від персоналу за принципом відповідності його цінностей цілям і нормам організаційної культури;
  • соціальна перспективність, комерційна успішність і стабільність організації, які створюють у співробітників впевненість в майбутньому дні, підтверджують правильно обраний курс і народжують прихильність до своєї організації і її організаційній культурі;
  • маленька плинність, так як тільки довгострокова робота дозволяє співробітнику пізнати і освоїти елементи організаційної культури;
  • відповідність цілей організації цілям співробітника;
  • використання в організації різних методів і способів впровадження і розвитку організаційної культури – тренінги, методи соціалізації, ефективна система мотивації та інші системи заохочення.

Розділяємість організаційної культури це базис згуртованості персоналу.

Адаптивність

Це властивість організаційної культури з одного боку перебувати в рівновазі і протистояти небажаним впливам, а з іншого – стає частиною змін в кращу сторону, при цьому, не втрачаючи ефективності.

Посилання на основну публікацію