Витрати на персонал

Всі витрати на персонал можна віднести до двох груп: прямі витрати і непрямі.

Прямі – оплата праці за одиницю часу або виконаний обсяг робіт.

Непрямі – всі додаткові витрати з утримання робочої сили (оплата страхових внесків у страхові фонди; виплати у зв’язку з передчасним виходом на пенсію; вихідні допомоги звільненим; оплата невідпрацьованого часу: щорічні відпустки, лікарняні, святкові дні; додаткові витрати: премії до відпустки, 13-а і 14-а зарплата, їдальня, поліклініка; оплата професійної підготовки працівників; податки на робочу силу; відшкодування витрат на житло працівників; витрати на техніку безпеки та інвалідність; на соціальне обслуговування; одноразові допомоги; транспорт, спецодяг).

Показники ефективності витрат на утримання персоналу.

1. Частка витрат на персонал в обсязі реалізації – розраховується діленням загальної величини витрат на персонал на об’єм реалізованої продукції за період, що аналізується в динаміці і в порівнянні із середніми даними по галузі.
2. Витрати на одного співробітника – аналізуються для окремих груп працівників і порівнюються з середніми по галузі.
3. Витрати на один продуктивний годину – розраховуються за період, порівнюються в динаміці і з середніми по галузі.

Посилання на основну публікацію