Віртуальна структура організації: плюси і мінуси

Сутність, цілі та значення віртуальної організації

Віртуальна організація – система організацій, колективів і людей, об’єднаних метою виконання ринкового замовлення і єдиною інформаційною системою і володіють для цього необхідними ключовими компетенціями.

Метою віртуальної організації, як і будь-який інший, є отримання прибутку за допомогою задоволення потреб клієнтів. Основними відмінностями віртуальної організації від інших ринкових структур є:

  • Орієнтація на виконання конкретного замовлення або задоволення потреб конкретного замовника, а не деякого ринкового сегмента;
  • Збільшення швидкості і якості виконання замовлення за рахунок об’єднання ресурсів різних партнерів в єдину систему.

Віртуальна організація відрізняється від інших практичним підходом до ресурсозабезпечення. Залучення ресурсів в віртуальної організації здійснюється через пошук нових партнерів, які володіють необхідними компетенціями, знаннями і навичками, для спільної організації виробничої діяльності та задоволення потреб клієнтів. Такий підхід дозволяє отримати гнучкі конкурентні переваги і використовувати їх відповідно до ситуації.

Зазвичай партнерство в рамках віртуальної організації має заздалегідь визначений термін, який може виражатися часовим проміжком або закінчуватися при досягненні певного результату (виконання замовлення). Партнерство є обмеженим за часом, а на протязі виробничого циклу можуть залучатися нові або виключатися існуючі партнери.

Переваги віртуальної організації

Найбільш важлива перевага віртуальної організації полягає в можливості вибору найкращих ресурсів, залучення найбільш компетентних фахівців в умовах виконання конкретного замовлення. Особливості ресурсозабезпечення дозволяють організації виконувати замовлення споживачів з найвищим рівнем якості і найменшими витратами часу.

З цієї переваги випливають і інші плюси використання віртуальної структури організації. Віртуальні організації можуть швидше задовольняти потреби споживачів, ніж компанії з традиційною структурою. Залучення партнерів по необхідності дозволяє віртуальним компаніям ефективно використовувати ресурси і знижувати сукупні витрати на виробництво продукції або надання послуг. Прямий і активний контакт з замовників, орієнтація безпосередньо на його потреби дозволяє найбільш повно їх виявити і задовольнити. Швидке і ефективне залучення ресурсів дозволяє знизити або подолати бар’єри виходу на нові сегменти ринку, запустити новий вид бізнесової діяльності.

Віртуальні організації представляють собою найбільш гнучку організаційну структуру, що дозволяє швидко і з найменшими витратами адаптуватися до змін зовнішнього середовища.

Недоліки віртуальної організації

Віртуальні організації, як і будь-які інші організаційні структури, мають ряд недоліків, пов’язаних з особливостями їх функціонування. В основі віртуальної організації лежать партнерські взаємини, що призводить її до надмірної залежності від дій партнерів. Кожен з партнерів має високу, але вузької кваліфікацією, що потенційно може стати причиною складнощів у взаєминах.

Відмова від стандартних трудових взаємин і довгострокових форм співпраці сприяє зниженню лояльності партнерів віртуальної організації за рахунок відсутності соціальних і матеріальних бонусів і визначеності майбутнього. Крім того, різноспрямованість цілей партнерів і їх різнорідність в цілому може стати причиною складнощів в менеджменті віртуальної організації. Всі ці характеристики віртуальної організації стають причиною підвищених і не схильних до стандартним інструментам управління тимчасових і репутаційних ризиків.

Посилання на основну публікацію