Виробничий менеджмент

Особливості виробничого менеджменту

Специфіка даного типу менеджменту визначається його основним завданням – створення товарів, конкретних фізичних об’єктів, здатних задовольняти певні потреби споживачів. При цьому важливим елементом є технологічний процес створення товару.

Створення товарів або послуг – база для діяльності будь-якої комерційної організації. Виробничі організації займаються виробничою діяльністю, в результаті якої можна отримати конкретний товар. Процес управління виробничою діяльністю – виробничий менеджмент.

За радянських часів основним завданням управління виробництвом було забезпечити виконання планових показників виробництва за всяку ціну. В даний час завдання, які стоять перед виробництвом, змінилися. Вимоги ринку визначають зміст виробничих завдань: зробити товар з обмежених ресурсів, розподілити його в залежності від обсягу потреб споживачів. Подібна установка сприяла переформовування основних цільових установок виробничого менеджменту.

Цілі виробництва полягають у тому, щоб поєднати задоволення потреб з отриманням прибутку. Щоб виконати цілі, необхідно дотримуватися ряду умов з організації виробництва. Значення багатьох організаційно-виробничих характеристик істотно зросла.

Необхідні постійна координація і контроль наступних сфер виробництва:

 • управління запасами на всьому циклі виробництва (від отримання ресурсів до збуту продукції);
 • якість праці працівників;
 • обсяг праці працівників;
 • гнучкість виробничих процесів;
 • якість роботи обладнання;
 • якість технологічних процесів і т.д.

Досвід зарубіжних компаній може істотно спростити управління виробництвом. В рамках виробничого менеджменту між російськими і закордонними фахівцями постійно відбувається об’єднання знань по організації виробництва.

Завдання виробничого менеджменту:

 • освоєння і впровадження в масове виробництво нових продуктів з кращими якісними характеристиками;
 • скорочення всіх типів витрат на забезпечення виробництва;
 • поліпшення якості продукції при збереженні поточного рівня ціни;
 • розширення номенклатури товарного ряду;
 • зниження витрат в окремих елементах виробничого ланцюга;
 • зміна товарного асортименту.

Функції виробничого менеджменту

Функції забезпечують вирішення завдань, які стоять перед виробничим менеджментом. В основі своїй вони не відрізняються від функцій менеджменту в цілому, сформульованих А. Файолем на початку ХХ століття.

Планування виробництва полягає в формуванні цілей в кількісних показниках (наприклад, випустити певний обсяг продукції до певного терміну, використавши певну кількість ресурсів). Формування цілей відбувається за допомогою розрахунків, складання таблиць і графіків темпів виробництва. Розрахунки спираються на показники попередніх періодів роботи, враховують кількість і якість роботи обладнання, кількість ресурсів, запасів в організації.

Організація виробництва полягає в забезпеченні виробничих процесів, опрацювання схем взаємодії між цехами, бригадами, підрозділами, філіями (якщо виробництво ведеться в декількох місцях), призначення відповідальних за виробництво осіб, розподілі прав між ними. Сюди ж включається наймання кваліфікованого персоналу, закупівля ресурсів і обладнання, підтримання обладнання в робочому стані, забезпечення каналів збуту продукції, логістика.

Координація полягає в коригуванні виробничих процесів, управлінні персоналом з боку керівництва, вирішенні екстрених питань, що виникають в ході роботи.

Мотивація на виробництві відбувається за загальними схемами мотивації персоналу. Для якісної роботи необхідно зацікавити працівників в ретельному виконанні поставлених завдань. Для цього необхідно зрозуміти, чим саме керуються співробітники при роботі, чого вони самі для себе хочуть. Виходячи з їх бажань визначається система заохочень. Крім того, необхідна добре розроблена система покарань, яку застосовують по відношенню до працівників, які виконують роботу неякісно або зривають терміни.

Контроль на виробництві здійснюється за кількісними та якісними показниками. Заміри проводять менеджери, відповідальні за виробництво. За допомогою контролю можна усунути помилки у виробничому процесі, вчасно виявити браковану продукцію, скорегувати виробництво і збут продукції. Основне завдання при контролі – встановити причини збоїв роботи, щоб можна було їх усунути. На основі показників, отриманих в процесі контролю, здійснюється подальше планування виробництва.

Посилання на основну публікацію