Вимоги до контролю в менеджменті

Сутність контролю

Контроль являє собою процес, за допомогою якого менеджери і керівники підприємства можуть визначити, чи правильними є їх рішення, а також потрібна їх коригування в подальшому.

Метою контролю є сприяння тому, щоб фактично отримується результат став максимально близький до запланованого результату. За допомогою контролю створюються передумови щодо внесення коригувань в плановані показники розвитку всієї компанії в цілому, а також її підрозділів. Контроль потрібен для того, що б забезпечити стабільний стан і досягнення цілей будь-якого підприємства.

У процесі здійснення контролю відбувається кількісна та якісна оцінка, а також враховуються підсумки роботи.

Контроль має двоїстим значенням, націлений з одного боку на пошук різних факторів, які можуть бути перешкодою для досягнення цілей підприємства, з іншого спрямований на оцінку сумлінності в роботі виконавців. За допомогою контролю відбувається своєчасне виявлення помилок і прорахунків.

Контроль може надавати великий вплив на поведінку співробітників в компанії за допомогою навіть самого факту дають змогу вимірювати результативність. Даний тип поведінки вважають поведінкою, яке орієнтоване на систему контролю. Керівник зобов’язаний так організувати проведення контролю, щоб було виключено «показне» ставлення працівників до праці, тим самим направити їх на позитивний кінцевий результат.

Вимоги до контролю

Здійснення функції контролю керівництвом починається з того часу, коли відбувається створення підприємства і формулюються його цілі і завдання.

Основною вимогою до контролю є те, що керівник у своїй управлінській діяльності повинен точно уявити собі об’єкт контролю. Наприклад, об’єктом контролю при виробництві продукції можуть бути кількісні і якісні показники виробленої продукції, при дотриманні технологій, строків виконання робіт.

Директором з персоналу організації повинен здійснюватися контроль питань забезпеченості підприємства робочою силою, яка має відповідну кваліфікацію, питань, що стосуються трудової дисципліни і проходженню трудовому законодавству і ін.

Також виділяються ще і зовнішні, по відношенню до компанії, суб’єкти контролю, які повинні контролювати відповідні сторони діяльності (податкова служба, пожежна служба, трудова інспекція та ін.).

Бенчмаркінг являє собою процес виявлення і дослідження найкращих з існуючих методів в сфері ведення бізнесу. Бенчмаркінг реалізується за допомогою наступних дій:

  • встановлюються ключові галузі вдосконалення в процесі роботи організації;
  • проводиться ідентифікація та вивчається досвід провідних підприємств, які функціонують в аналогічній області;
  • впроваджуються нові процеси і системи, за допомогою яких відбувається забезпечення зростання рівня продуктивності і якості.

Основними вимогами, які потрібно пред’являти до системи контролю, є наступні:

  • Контроль повинен бути орієнтований на позитивні результати, тобто на процес вирішення основних і головних завдань, які стоять перед підприємством (організацією);
  • Контроль повинен бути об’єктивним, при цьому неприпустимо використання контролю для з’ясування відносин між керівником і підлеглими;
  • Контроль повинен здійснюватися своєчасно;
  • Вся система контролю повинна бути економічною і вигода від її використання повинна бути більше, ніж витрати і витрати по його проведенню.
Посилання на основну публікацію