Відпустка: визначення

Відпустка як період відпочинку від роботи

Відпустка – це тимчасова відсутність найманого працівника на робочому місці, на певний період часу, коли працівник звільнений від виконання своїх посадових обов’язків, але робоче місце за ним зберігається.

Право на відпустку мають всі наймані працівники, незалежно від громадянства, які перебувають в трудових відносинах з підприємствами різних форм власності. Особи, що працюють на умовах цивільно-правового договору, а також віддалені співробітники, права на відпустку не мають.

Відпустка оплачується за рахунок роботодавця або не оплачується, в залежності від його типу.

Які бувають відпустки?

1) Щорічна оплачувана відпустка.

Це найпоширеніший вид відпусток, який триває не менше 28 календарних днів. Вперше надається кожному працівникові після півроку роботи на новому місці, але не раніше. Наступні оплачувані щорічні відпустки надаються по планованому узгодженим графіком відпусток.

2) Подовжений відпустку.

Триває більше, ніж 28 календарних днів. Право на нього мають окремі категорії працівників:

  • – Співробітники молодше 18 років, їм належиться відпустка тривалістю – не менше 31 календарного дня.
  • – Педагогічні працівники – їм надають відпустку тривалістю 42 або 56 календарних днів (в залежності від виду навчального закладу і посади).

Також роботодавець зобов’язаний збільшити тривалість відпустки:

  • – Для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці.
  • – Для працівників, які працюють в умовах ненормованого робочого дня (за трудовим договором, а не «за фактом»).

3) Навчальна відпустка.

Це додаткова оплачувана відпустка. Надається співробітникам, які паралельно навчаються на вечірньою або заочною формою.

  • – Перші два курси надається відпустка тривалістю 40 календарних днів.
  • – На наступних курсах – по 50 днів на кожну сесію.
  • – Для здачі державних іспитів або захисту дипломної роботи законодавством передбачено відпуск на 4 місяці.

На час сесій за працівником-студентом зберігається його робоче місце, а зарплату йому виплачують в звичайних обсягах.

4) Відпустка, пов’язаний з народженням дитини.

Право на цю відпустку надається співробітницям разом з виплатою допомоги по соціальному страхуванню.

Допологової відпустку становить 70 днів (якщо це другий і наступний дитина – 84 дня). Післяпологова відпустка триває теж 70 днів (у разі ускладнення пологів – 86, при народженні двох дітей і більше – 110).

Декретна відпустка можна подовжити за рахунок щорічної оплачуваної відпустки, що надається співробітницям до пологів, або після них, незалежно від їх стажу роботи.

5) Відпустка по догляду за дитиною.

Це найтриваліший відпустку тривалістю не менше 3 років, за час якого за співробітником зберігається його посада.

6) Відпустка за свій рахунок.
Надається працівникові з поважних причин. Тривалість такої відпустки узгоджується між роботодавцем і працівником, залежно від поточних потреб. За час цієї відпустки за працівником зберігається його посада, але зарплата не виплачується. Слід зауважити, що час, коли працівник перебуває на лікуванні (лікарняний) не відноситься до неоплачуваної відпустки.

Правила надання відпусток

  • 1) Будь-яку оплачувану відпустку (крім декретної) можна розбити на кілька частин, при цьому кожен період має бути тривалістю не менше 14 календарних днів.
  • 2) Підставою для надання відпустки є наказ роботодавця або заява працівника, надані для підпису і ознайомлення не пізніше, ніж за 2 тижні до встановленої дати.
Посилання на основну публікацію