Види соціологічних досліджень

Що таке соціологічне дослідження?

Соціологічне дослідження (СД) являє собою діяльність, спрямовану на отримання об’єктивних знань (даних) про соціальні відносини, явища, процеси. Дана діяльність є системою логічно послідовних методичних, методологічних і організаційно-технічних процедур, які пов’язані між собою однією метою.

Соціологічні дослідження отримують знання про соціальний світ, грунтуючись на зборі точних фактів і їх подальшому логічному поясненні. Під час здійснення таких досліджень застосовується систематизований ряд кроків для забезпечення максимальної об’єктивності при вивченні проблеми. Ідеальний варіант соціологічного дослідження складається з поетапної процедури, хоча це не завжди буває можливим на практиці.

Які бувають соціологічні дослідження?

Розрізняють 3 види соціологічних досліджень:

  • пілотажні (розвідувальні),
  • описові,
  • аналітичні.

Пілотажне соціологічне дослідження

Завдання цього пробного дослідження полягає в підготовці до основного. Воно перевіряє якість основного СД і охоплює лише невеликі сукупності досліджуваних факторів, працюючи за спрощеною програмою. В ході пілотажного дослідження перевіряються всі елементи майбутнього СД, виявляються труднощі, які, ймовірно, зустрінуться при його проведенні. Іноді під час такого дослідження з’являються нові гіпотези і збираються оперативні дані. Зазвичай проводиться серед кількох десятків людей.

Описову соціологічне дослідження

Дане дослідження є більш складним, оскільки його цілі і завдання передбачають отримання цілісного уявлення щодо досліджуваного явища; проводиться з використанням відповідного інструментарію. Подібні дослідження проводяться в тих випадках, коли об’єктом вивчення стає велика спільність людей, для якої характерні різноманітні характеристики. Між ними можна виявити певні зв’язки, здійснити зіставлення і порівняння.

Аналітичне соціологічне дослідження

Найглибший вид соціологічного аналізу, метою якого є виявлення причин, що лежать в основі процесу. Вони ж і обумовлюють його специфіку, а тому підготовка до подібного роду СД вимагає більше часу і носить комплексний характер.

Типи соціологічних досліджень

Точкове (разове) або повторне соціологічне дослідження

Визначення залежить від вивчення предмета в статиці або динаміці. Точкове відображає моментальні дані по характеристикам об’єкта. Повторні дослідження можуть бути трендовими, панельними і лонгитюдном.

Трояндова соціологічні дослідження

СД проводяться з інтервалом у часі на аналогічних вибірках в рамках єдиної генеральної сукупності; бувають когортного (вивчення певної вікової групи – когорти) та історичними (склад когорт змінюється).

Панельні соціологічні дослідження

Дослідження через однакові проміжки часу одних і тих же людей, що потребує додержання однаковості.

Лонгітюдние соціологічні дослідження

Якщо для повторного дослідження вибираються моменти з урахуванням генезису досліджуваної сукупності; як правило, в даних СД вивчається тільки молодь.

Посилання на основну публікацію