Види організаційно-правових форм організацій

Без створення юридичної особи

Діяльність без створення юридичної особи може вестися в двох можливих формах: індивідуальний підприємець або просте товариство. Індивідуальний підприємець – це фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. Просте товариство грунтується на договорі про спільну діяльність між індивідуальними підприємцями або комерційними організаціями. У простому товаристві учасники несуть солідарну відповідальність за спільними зобов’язаннями. Прибуток розподіляється в залежності від вкладів, які зробили учасники (чим більше внесок, тим вище частка прибутку), якщо інше не передбачається договором. В якості прибутку допускаються матеріальні активи, нематеріальні активи та навіть особистісні якості учасників.

Юридичні особи

Вони підрозділяються на комерційні (основна мета – отримання прибутку) і некомерційні (прибуток – не основна мета, при цьому отримання прибутку не виключається повністю, вона не розподіляється між учасниками. До комерційним організаціям відносять: господарські товариства і товариства, кооперативи, унітарні підприємства (державні і муніципальні) і т.д. До некомерційних організацій відносять: споживчі кооперативи, громадські організації, релігійні громади, партнерства, фонди, установи, асоціації, спілки.

Розглянемо комерційні організації детально.

Товариства – об’єднання осіб, організоване для здійснення підприємницької діяльності.

Беруть участь 2 або більше партнерів. Вони можуть залучати додатковий капітал, а наявність кількох засновників дозволяє здійснити спеціалізацію діяльності всередині підприємства в залежності від умінь і кваліфікації кожного із засновників. Недоліки товариств:

  • рівна матеріальна відповідальність між усіма учасниками, незалежно від розміру початкового внеску;
  • дії одного із засновників стають зобов’язуючими для інших навіть у разі незгоди.
    Товариства поділяються на два типи: командитні і повні.

Повні товариства – організація, чиї учасники займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства, солідарно несуть відповідальність за зобов’язаннями. Учасники називаються повними товаришами. Відповідальність за зобов’язаннями – субсидіарну. Капітал товариства утворюється як сума внесених товаришами вкладів. Від розміру вкладу залежить доля прибутку, а також розподіл відповідальності за збитки, права на отримання частини майна при вибутті з організації.

Статуту у повного товариства немає, організація діє на основі установчого договору, який підписують всі учасники. Не можна брати участь більше ніж в одному повному товаристві. Учасники не мають права здійснювати операції, які відбуваються в тій же сфері ринку, що і діяльність товариства, без згоди інших засновників. Кожен повний товариш повинен брати участь в діяльності організації відповідно до установчого договору.

Управління відбувається за спільною згодою всіх учасників, у кожного є один голос (або інше, якщо це обумовлюється в договорі). Кожен засновник може діяти від імені товариства. Вийти з товариства можна, попередивши за 6 місяців, відмова від участі допускається з поважних причин. Існує можливість виключити учасника в судовому порядку. Частки товаришів успадковуються і передаються в порядку правонаступництва, але вступ спадкоємців в організацію відбувається тільки за згодою всіх інших товаришів. Повне товариство ліквідується за рішенням сторін, за рішенням суду або в результаті банкрутства. Також ліквідація відбувається, якщо число учасників скоротилася до 1 людини.

Командитні товариства (товариства на вірі) відрізняються тим, що крім повних товаришів в їх склад входять коммандітісти (вкладники), які несуть ризик збитків в розмірі внесених ними вкладів.

Порядок управління і формування товариства такий же, як і в повному товаристві, коммандітісти не управляють діяльністю організації, хоча за дорученням можуть виступати від його імені. Вони вносять частку в капітал, що забезпечує їм одержання пропорційної частки прибутку. Вийти з товариства коммандітісти можуть в будь-який момент, також можуть передати частку або частину її іншому коммандитистом або третій особі. При ліквідації товариства все одно отримують свої вклади в повному обсязі, тільки після них свої частки отримують повні товариші.

Ліквідація відбувається так само, як і в повному товаристві, але тут при збереженні в складі тільки одного учасника діяльність може бути продовжена. При вибутті усіх командитистів можна перетворити в повне товариство, або ліквідувати організацію.

Посилання на основну публікацію