✅Види лідерства в менеджменті

Поняття лідерства

Лідерство – це здатність через вплив на особистість, або групу людей, направляти їх дії на досягнення поставлених організацією цілей.

Лідер – особа в організації, яке користується визнаним авторитетом і має вплив, використовуючи його з метою управління.

Класифікація лідерства

Лідери класифікуються:

 • за характером діяльності: ситуативний лідер або універсальний лідер;
 • за змістом діяльності: наприклад, лідер-натхненник, або виконавець;
 • за спрямованістю діяльності можна виділити ділового лідер, емоційного лідера.

Види лідерства:

 • формальне лідерство – коли вплив на підлеглих здійснюється з позиції займаної посади,
 • неформальне лідерство – вплив за допомогою здібностей, довіри, авторитету, вміння.

Лідер може бути при цьому і формальним керівником групи. Існують підходи для визначення ефективності лідерства:

 • з позиції особистих якостей: якщо слідувати теорії «великих людей», то великий лідер повинен володіти загальним набором якостей, склад цього набору дотепер не визначений, і проведені дослідження показали, що людина не стане лідером тільки завдяки цьому набору.
 • поведінковий підхід: ефективність залежить не від особистісних якостей лідера, а від його манери керувати, «стилю керівництва»: демократичний стиль, автократичний стиль, орієнтованість на роботу, орієнтованість на людину.
 • ситуаційний підхід: жоден з підходів не виявили прямої логічного зв’язку між якостями, поведінкою лідера та ефективністю керівництва, хоча вони є складовими успіху.

Ситуаційні фактори можуть зіграти вирішальне значення в ефективності керівництва. Такі як: характер завдання, особисті якості та потреби співробітників, вплив середовища, інформація, наявна у керівника.

Види лідерства в організації з точки зору його ролі:

 • Ділове лідерство: виникає на основі виробничих цілей, впливаючи на ефективність керівництва. Можна виділити такі якості, як компетентність, вміння вирішувати складні організаційні завдання, досвід, діловий авторитет.
 • Емоційне лідерство: часто виникає внаслідок людських симпатій, викликаючи почуття довіри, впевненості, знімаючи психологічну напруженість.
 • Ситуативне лідерство: може бути як емоційним, так і діловим. Воно нестійке, за часом пов’язано з певною ситуацією. Наприклад: організувати і вивести людей під час пожежі, коли основна маса розгублена.

Можна ще класифікувати в залежності від типу лідера. Лев Ілліч виділяв наступні типи:

 • організатор, який виконує функцію групової інтеграції;
 • ініціатор: висуває ідеї, панує при вирішенні проблем;
 • ерудит: його відрізняє широту знань;
 • генератор емоційного настрою: визначає настрій групи;
 • еталон: центральна фігура, що є зразком;
 • майстер, який є фахівцем в окремому виді діяльності.

Професор Паригін запропонував типологію лідерства за трьома критеріями:

За змістом:

 • лідер натхненник, який розробляє програму поведінки,
 • виконавець, організовує виконання наявної програми,
 • лідер, який є одночасно натхненником і організатором;

За стилем:

 • авторитарний: лідер, який вимагає монопольної влади, самостійно визначаючи цілі, способи досягнення, контролює зв’язку між іншими працівниками групи.
 • демократичний: цей стиль потребує менше часу. Але при прийнятті рішень потрібно більше часу. Лідери при такому стилі тактовні, об’єктивні.
 • ліберальний: лідер при такому стилі управління делегує відповідальність підлеглим, від нього не почуєш ні осуду, ні похвали.

За характером діяльності:

 • ситуативний: лідер проявляє свої якості в певній ситуації,
 • універсальний тип: коли лідер проявляє свої якості постійно.

Залежно від сприйняття групою лідери поділяються на:

 • «Кращий з нас»: при даному типі лідер, виділяючись за багатьма параметрами, сприймається як еталон для наслідування.
 • «Один з нас»: не виділяючись особливо з групи, лідер перший серед рівних.
 • «Служитель»: при такому типі лідер, орієнтуючись на думку групи, виступає виразником інтересів товаришів по службі.
 • «Хороша людина»: в такому випадку лідер є втіленням кращих моральних якостей.
Посилання на основну публікацію