Види інвестиційного менеджменту

Інвестиційний менеджмент – це діяльність, спрямована на аналіз, дослідження, регулювання організацію і планування ринкової позиції фірми.

Всі зазначені аспекти інвестиційного менеджменту об’єднані в бізнес-плані – основному продукті інвестиційного процесу.

Різноманітність типу управління, цілей інвестування, характеру ситуації і безлічі інших чинників обумовлює і різноманітність видів інвестиційного менеджменту.

Стратегія ефективного власника

При використанні стратегії мета інвестиційного менеджменту полягає як в отриманні допуску до певних типів продукції та забезпеченні контролю фінансових потоків, так і в розвитку виробничо-збутового і науково-технічного потенціалу, в фінансовому оздоровленні фірми. Основним доходом від інвестиційного менеджменту стає прибуток підприємства від виробничо – господарської діяльності на довгострокову перспективу.

Спекулятивний інвестиційний менеджмент

Стратегія спекулятивного поглинання або злиття заснована на придбанні контролюючого пакета акцій і забезпечення тим самим:

  • доступу до дефіцитним продуктів або послуг, ресурсів;
  • отримання права розпоряджатися вигідними об’єктами нерухомості, іншими майновими та немайновими правами.

Застосування даної стратегії великим підприємством дає можливість переключити значущі потоки фінансів на дочірні або посередницькі фірми.

Для невеликих підприємств така стратегія доречна як спосіб придбання вигідною площі в престижному районі для їх подальшого використання для розвитку бізнесу.

Спекулятивні стратегії найчастіше використовуються в рамках різних інвестиційних конкурсів і закритих аукціонів, які проводяться при процедурі приватизації. Інтереси інвестора при цьому можуть бути представлені декількома учасниками, які вказують в заявках таку ціну, щоб стати переможцем. Це з одного боку, дає можливість підстрахуватися у разі неправильно оформленою заявки або неучасті будь – яких інших зацікавлених інвесторів. Однак, з іншого боку, якщо один інвестор для захисту своїх інтересів приваблює не одного аффилированного учасника, то шанси «вгадати» ціну зростають.

Види стратегій інвестиційного менеджменту в залежності від періоду інвестування
За ознакою терміну повернення вкладених інвестицій виділяють короткострокові, середньострокові і довгострокові інвестиції, або ж їх поєднання. Вітчизняні підприємства, як правило, під короткостроковим періодом інвестування розуміють термін до 3-6 місяців, під середньостроковим інвестуванням – повернення вкладених інвестицій через 6-12 місяців, а під довгостроковими – інвестування на термін більше одного року.

Арбітражна стратегія інвестиційного менеджменту

Арбітражна стратегія інвестиційного менеджменту активно застосовувалася на початкових етапах приватизації, однак її використання сьогодні все так же залишається актуальним. Вона заснована на тому, що одні й ті ж активи можуть мати різну ціну на різних, в тому числі віддалених географічно, ринках. Інвестори, які застосовують зазначену стратегію, отримують прибуток через одночасну купівлі-продажу однакових типів цінних паперів на різних інвестиційних майданчиках.

Арбітражна стратегія дозволяє отримувати прибуток при мінімальному ризику з високою швидкістю організацію взаєморозрахунків, крім того вона не вимагає значних вкладень. Великі підприємства активно проводять арбітражні операції. Наприклад, під час фінансової кризи купуються акції вітчизняних емітентів на західному фінансовому ринку, а продаються вже на внутрішньому російському ринку. При цьому за рахунок того, що на західному ринку ціна акцій падала сильніше, різниця в порядку цін могла досягати 10 процентних пунктів.

Посилання на основну публікацію