Види діяльності по управлінню ризиками

Управління ризиками включається в себе ідентифікацію ризику, його оцінку і потім розробку відповідної стратегії управління.

Розглянемо види діяльності з управління ризиками, спрямовані на його зниженням різними способами.

Ухилення від ризику

Ухилення від ризику досить поширене в господарській практиці серед підприємців, що вважають за краще діяти «напевно». Серед основних методів ухилення від ризику:

 • відмова від ненадійних бізнес – партнерів, а також відхід від участі в проектах, які пов’язані з необхідністю розширювати коло партнерів, відмова від тих інноваційних та інвестиційних проектів, впевненість в успіху яких сумнівна;
 • відмова від високоризикованих проектів і проектів, результативність яких можна поставити під сумнів;
 • страхування ризику – це не тільки надійний захист від несприятливих рішень, а й підвищення відповідальності тих осіб, які приймають рішення, що примушує їх серйозніше підходити прийняття управлінських рішень, своєчасно вдаватися до різних захисних заходів;
 • пошук гарантів, або перенесення ризику на третю особу;
 • звільнення некомпетентного персоналу.

Локалізація ризиків

Локалізація ризиків використовується досить рідко в тих випадках, коли можна чітко ідентифікувати ризик і джерело його виникнення. Визначивши найризикованіші ділянки або етапи діяльності в відокремлений структурний підрозділ, можна скоротити рівень ризику зробити їх більш контрольованими.

Серед методів локалізації можна назвати:

 • створення невеликих дочірніх підприємств (самостійних юридичних осіб) для ризикованих проектів;
 • створення спеціального структурного підрозділу, що має окремий баланс, для реалізації високоризикових проектів;
 • укладення договору про спільну діяльність для виконання ризикованого проекту.

Диверсифікація ризиків

Диверсифікація ризиків полягає в перерозподілі загального ризику, для чого можуть бути використані такі методи, як:

 • розподілити відповідальність між учасниками проекту, чітко розмежувавши сферу діяльності і відповідальність кожного з учасників;
 • диверсифікувати види діяльності та зони господарювання з метою збільшення числа використовуваних технологій, розширення асортименту, переорієнтації на різні соціальні споживчі групи або різні регіони;
 • диверсифікувати збут і постачання, організувавши одночасну роботу на декількох ринках, коли збиток на одному ринку може бути компенсований успіхами на іншому;
 • диверсифікувати інвестиції, вибираючи реалізацію декількох невеликих по вкладеннях проектів, ніж чим реалізації одного великого проекту, що вимагає залучення всіх ресурсів і резервів підприємства без можливості для маневрів.

розподілити ризики в часі при реалізації різних етапів проекту, що сприяє підвищенню їх спостережливості і контрольованості, а також дозволяє їх безболісно коригувати при необхідності.

Компенсація ризиків

Компенсація ризиків пов’язана з формуванням механізмів щодо попередження небезпеки, що досить трудомістким і вимагає глибокої аналітичної роботи.

Методи компенсації ризиків:

 • стратегічне планування – доречно використовувати, коли процес розробка стратегії захоплює кожну сферу діяльності підприємства;
 • прогнозування обстановки зовнішнього середовища, яке має на увазі періодичну розробку сценаріїв розвитку майбутнього стану господарської середовища для всіх учасників проекту, а також прогнозування дій партнерів і конкурентів;
 • здійснення постійного моніторингу нормативно-правової та соціально-економічного середовища – відстеження поточних даних щодо відповідних процесів;
 • формування резервної системи і запасів всіх видів ресурсів, по суті це страхування ризиків, яке зосереджено всередині підприємства;
 • навчання та інструктування персоналу.
Посилання на основну публікацію