Вертикальна інтеграція та аутсорсинг

Передумови до вертикальної інтеграції або аутсорсингу в діяльності компанії

Вертикальна інтеграція та аутсорсинг відносяться до зовнішніх стратегій зростання компанії. Їх застосування впливає на підвищення ефективності виробництва, зниження собівартості продукції, що виробляється, витрат і підвищення конкурентоспроможності кінцевого продукту. Все це в результаті призводить до збільшення частки ринку і прибутку компанії.

Зовнішні стратегії зростання припускають придбання, злиття або створення спільних підприємств, а також укладання партнерських відносин з самими різними компаніями, які беруть участь у виробництві – починаючи від виробників сировини і постачальниками комплектуючих до продавців готової продукції.

Вертикальна інтеграція

Вертикальна інтеграція передбачає розширення сфери діяльності компанії в рамках певної, вже освоєної галузі виробництва. Вертикальна інтеграція може відбуватися в двох напрямках.

Вертикальна інтеграція «назад» пов’язана з надходженням сировини і послуг і таким чином зачіпає відносини з постачальниками. Вона націлена на зміцнення зв’язків з постачальниками, які постачають продукцію за нижчими цінами, ніж у конкурентів.
Вертикальна інтеграція «вперед» розширює ту сферу діяльності компанії, яка спрямована на просування товару на ринок і його реалізацій кінцевого покупця. Вона захищає покупців або мережу розподілу і гарантує реалізацію продукції.

Вертикальна інтеграція може бути повною, коли компанія прагне бути присутнім у всіх ланках галузевої ланцюжка цінності і для цього створює свої підрозділи в кожному з них. Часткова вертикальна інтеграція передбачає присутність компанії тільки в ключових ланках галузевої ланцюжка (наприклад, на певних етапах виробництва або роздрібних продажів).

Вертикальна інтеграція може здійснюватися двома шляхами – створенням власних підрозділів в інших ланках галузевої ланцюжка цінності або поглинанням фірм, що діють в цих ланках.

Переваги вертикальної інтеграції

До переваг можна віднести економію від масштабів і суміщення підрозділів, зниження собівартості вироблених товарів, підвищення конкурентоспроможності, зменшення залежності від впливових постачальників иили клієнтів, підвищення ступеня контролю над всім ланцюжком збільшення вартості. У сукупності дані переваги дозволяють компанії мінімізувати залежність від постачальників і покупців.

Недоліки вертикальної інтеграції

У той же час вертикальна інтеграція має ряд недоліків. Вона пов’язує фінанси компанії, тому що через збільшення капіталовкладень компанія не може в повній мірі фінансувати інші сфери своєї діяльності. Інтеграція «вперед» і «назад» призводить до того, що компанія орієнтується тільки на свої можливості і джерела постачання, які часто бувають більш дорогими, ніж зовнішні поставки. Це веде до зниження сприйнятливості компанії, до зміни споживчого попиту і негативно позначається на розширенні асортименту. Вертикальна інтеграція ускладнює збереження балансу потужностей, тому що найбільш ефективний обсяг виробництва в одній ланці ланцюжка може не відповідати потребам пов’язаної з нею іншої ланки. Вона також може створити значні перешкоди для виходу компанії з цього виду бізнесу, тому що підвищується ступінь прихильності активів компанії та їх буде набагато важче продати в разі спаду. Нові підрозділи організації можуть зажадати різних управлінських навичок, що може привести до значних витрат і підвищити ступінь ризику, властивого стратегії.

Доцільність проведення вертикальної інтеграції

 • З огляду на вищесказане, потрібно мати чітке уявлення про те, чи дійсно компанії необхідна вертикальна інтеграція. Її доцільність очевидна в тому випадку, якщо в результаті передбачуваних змін компанія в майбутньому отримає конкурентні переваги;
 • за рахунок зниження витрат підвищиться ефективність стратегічно важливих видів діяльності;
 • збільшиться окупність інвестицій;
 • компанія зможе більш гнучко реагувати на зміни споживчого попиту;
 • у компанії з’являться реальні можливості більш ефективно управляти загальними і адміністративними витратами навіть при збільшенні кількості ланок ланцюжка цінності.

Аутсорсинг

При відсутності цих очевидних і значущих переваг вертикальна інтеграція стратегічно недоцільна. Тоді для компанії економічно і стратегічно вигідніше дезінтегрувати виробництво на основі аутсорсингу.

Аутсорсинг (outsourcing) – це концентрація діяльності компанії на вузьких відрізках галузевої ланцюжка, яке означає передачу виконання деяких непрофільних або малоефективних функцій підприємства зовнішнім підряднику (аутсорсеру), здатному забезпечити їх реалізацію на більш високому та якісному рівні.

Передумови для проведення аутсорсингу

Передумовами для аутсорсингу може стати витратність або обтяжливість деяких видів діяльності в разі виконання їх силами компанії. Це може бути тривалість навчання співробітників, наявність особливої ​​корпоративної культури, мотивації, високого рівня довіри покупців і постачальників. Причинами переходу на аутсорсинг може стати скорочення прямих і непрямих витрат, яке забезпечується за рахунок передачі деяких функцій виробництва стороннім організаціям, що спеціалізуються в суворо визначених сферах діяльності та володіють великим досвідом практичної роботи.

 • – Переклад постійних витрат в змінні. Тут виділяються два аспекти. За рахунок використання готової інфраструктури іншої організації скорочуються накладні витрати на забезпечення діяльності власних підрозділів (наприклад, витрати на капітальне будівництво і виплату заробітної плати).
 • – Відбувається перерозподіл ризиків, частина яких переходить на залучену організацію.
 • – Більш ефективно здійснюється виконання виробничих функцій, т. К. Незалежно від спектру пропонованих послуг стороння організація займається своєю ділянкою роботи більш професійно.
 • – Раціональний підхід до вирішення проблеми, здійснений ззовні, дає компанії можливість проаналізувати власні методи організації роботи і переглянути першочерговість завдань і порядок їх реалізації з нульової точки відліку.
 • – З’являються умови для вивільнення і перерозподіл ресурсів робочого часу, зусиль, основних засобів, площ, грошових коштів і можливість маневрувати ними для вирішення більш важливих проблем, що стоять перед компанією.

Ще недавно аутсорсинг застосовувався тільки в виробничих процесах. Але в останнє десятиліття він проник в усі сфери діяльності компаній: ведення бухгалтерського обліку, розрахунок заробітної плати, кадрове діловодство, маркетингові та рекламні функції, логістичні операції, IT-процеси, підбір персоналу. Залежно від специфіки діяльності компанії, завдань, кількості і якості фахівців і бюджету ці функції можуть бути передані в управління, як цілком, так і частково.

зміст аутсорсингу

Аутсорсинг включає:

 • – Використання послуг сторонніх компаній для виконання своїх завдань.
 • – Відмова від власного бізнес-процесу і придбання послуг з реалізації цього бізнес-процесу у інших організацій.
 • – Використання зовнішньої організації для обробки банківських і інших фінансових даних при здійсненні комерційних операцій.
 • – Залучення зовнішніх ресурсів для вирішення власних проблем (наприклад, розробки проектів).
 • – Переклад виробництва з регіону з більш дорогою робочою силою в регіон з менш дорогою з метою зниження собівартості.
 • – Витяг даних із зовнішніх джерел (на відміну від отримання даних власними силами).
 • – Висновок субдоговорів на виконання робіт із зовнішніми фірмами, які не мають профспілки.
 • – Перенесення компаніями частини операцій за рубіж з метою дистанційного використання праці програмістів.
 • – Використання тимчасового працівника без укладення з ним трудового договору (іноді за посередництва спеціалізованого агентства).
 • – Обслуговування та ремонт техніки компанії фахівцями зовнішньої фірми.
 • – Кооперація.
 • – Застосування методу звуження власної виробничої діяльності, коли організація перестає сама займатися будь-яким напрямком (видом) діяльності і передає його зовнішнім виконавцям.
 • – Переклад внутрішнього підрозділу або підрозділів підприємства і всіх пов’язаних з ним активів в організацію постачальника послуг, що пропонує надавати якусь послугу протягом певного часу за обумовленою ціною.
Посилання на основну публікацію