1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент
  3. Валовий національний продукт

Валовий національний продукт

Для підвищення ефективності управління економіки введемо економічний показник – сукупний суспільний продукт (ССП), який розраховується шляхом підсумовування цін вироблених за конкретний період продуктів і послуг за всіма економічно самостійним галузям виробництва в країні. Найбільш загальним показником результатів виробництва сьогодні є випуск товарів і послуг (СНР) – це вартість всіх вироблених за певний період матеріальних благ і послуг, з урахуванням вартості спожитих у процесі виробництва товарів і послуг. Показником кінцевих результатів виробництва є валовий внутрішній продукт (ВВП), що включає споживання основного капіталу, що відноситься до витрат виробництва. А СОП хоча і розраховується за результатами діяльності економічно самостійних підприємств, а на ділі відображати діяльність всіх без винятку підприємств в країні, включаючи бюджетні. Зручність розрахунку СОП полягає в тому, що тільки він дозволяє відображати дійсний обсяг виробництва в країні, незважаючи на «повторний рахунок» в цінах і продуктів і послуг кінцевого споживання цін продуктів проміжного або виробничого споживання. На відміну від показника СОП, існуюча практика розрахунку показника ВВП виключає з розраховується суми ціни всіх спожитих у виробництві продуктів, що зумовлює спотворення обсягів дійсного виробництва, оскільки ціни продуктів відображають не тільки кількість, але і якість вкладеного в них праці. Ціни продуктів кінцевого споживання включають в себе повторний рахунок цін продуктів проміжного споживання тільки тому, що якість праці виробників дозволяє повністю окупити всі витрати на їх виробниче споживання. Отже, ціни тут відповідають і кількістю, і якістю праці, а всі винятки з цін їх спотворюють і тоді для об’єктивного відображення виробництва ВВП не годиться.

Сукупний суспільний продукт може бути представлений як втілення творчої енергії сукупної інформаційної енергії суспільства, а національний дохід – як основний фактор виробничого приросту. Принцип первинного розподілу національного доходу як принцип оподаткування діяльності виробників може являти собою і принцип збільшення сукупного продукту або принцип збільшення інформаційної енергії суспільства, що і є ознакою або показником розвитку країни. Інтересам розвитку і вдосконалення інфраструктури країни та окремим підприємствам відповідає принцип золотого перетину, якого можна дотримуватися при розподіл національного доходу.
Дану формулу можна представити як формулу якісного збільшення в країнах вкладеної у виробництво інформації, де ПС – показник вкладеної в продукти минулої праці інформації, а СОП – показник інформації, вкладеної в продукти праці поточного року. Тоді ця формула є також формулою виробничого розвитку.

При розподіл національного доходу, пропонується керуватися принципом золотого перетину. Якщо схема розподілу національного доходу відповідає принципу «Золотого перетину», щорічний приріст СОП може досягти величини 1,468 або 46,8%. При новій схемі оподаткування будуть збільшуватися всі показники економічного розвитку – національний дохід, грошові доходи населення, фонди розвитку підприємств, доходи всіх форм державного бюджету. Для застосування нової податкової системи потрібно, щоб фонд оплати праці ставився до суми їх доходів, а не до витрат. Базою оподаткування буде служити дохід – різниця між виручкою і витратами (що не включають фонд оплати праці). Тоді в структурі цін на продукти та послуги співвідношення між витратами і доходом зможе відповідати принципу золотого перерізу: 1: 1,62. Значить, на одиницю витрат доведеться одиниця доходу виробника плюс 0,62 одиниці прибуткового податку. Остання величина становить 38,2% від суми всього доходу. А якщо за 100% прийняти виручку, то в тій же самій пропорції витрати складуть – 38,2%, частка виробника – також -38,2%, частка прибуткового податку у виручці 23,6%. Отже, доходи виробників в нових умовах зможуть рости. З кожної частки приращенного доходу виробники стануть платити той же податок. При новій схемі оподаткування необхідно дотримуватися наступної пропорції розподілу доходу: 38,125% від доходу – у бюджет, (з них 33% – прямо в бюджет, 4,125 – в земельний фонд і 1% – до пенсійного фонду), 33% – фонд оплати праці та 28,875% – до фонду розвитку виробництва. І тільки при такій пропорції розподілу всі три частки доходу і сам дохід буде приростати на 1,468 щорічно. Виробники будуть платити податок з доходу тільки один раз, маючи при цьому схему розподілу його по всіх рівнях державного бюджету. З фонду оплати праці податок стягуватися не буде. Не стягуватиметься і ПДВ. Основні виробничі показники можуть зрости до 10 разів кожні 6 років. Для підвищення можливостей розвитку і прибутковості діяльності підприємства необхідно з’єднання його складових в єдину гармонійну систему на основі принципу золотого перетину. При розподілі національного доходу і новою схемою оподаткування так само пропонується керуватися принципом золотого перетину, який забезпечить збільшення усі показники економічного розвитку.

Принцип золотого перетину, відповідає інтересам розвитку і вдосконалення інфраструктури країни та окремих підприємств, можна застосувати і для нової податкової системи. Для цього необхідно, щоб фонд оплати праці ставився до суми їх доходів, а не до витрат. Розглянемо нову схему оподаткування за принципом золотого перетину на прикладі АТ «Автосельхозпром».

Базою оподаткування буде служити дохід – різниця між виручкою і витратами (що не включають фонд оплати праці) 14340 тис. Руб. – 5478 тис. Руб. = 8862 тис. Руб. Тоді в структурі цін на продукти та послуги співвідношення між витратами і доходом зможе відповідати пропорції «золотого перетину»: 1: 1,62 = 5478 тис. Руб .: 8862 тис. Руб. На одиницю витрат доведеться одиниця доходу виробника плюс 0,62 одиниці прибуткового податку. Остання величина 3384 тис. Руб. становить 38,2% від суми доходу. Якщо за 100% прийняти виручку – 14340 тис. Руб., То витрати складуть ~ 38,2%, частка виробника дорівнюватиме 38,2%, а частка прибуткового податку у виручці складе 23,6%. Розподіл доходу буде здійснюватися в наступній пропорції: 38,125% від доходу – у бюджет, (з них 33% – прямо в бюджет, 4,125 – в земельний фонд і 1% – до пенсійного фонду), 33% – фонд оплати праці та 28,875% – у фонд розвитку. І тільки при такій пропорції розподілу всі три частки доходу і сам дохід буде приростати на 1,468 щорічно. Податок з фонду оплати праці і ПДВ стягуватися не будуть (таблиця 3.1).

Таким чином, використання в управлінні підприємством принципу золотого перетину дозволить підвищити конкурентоспроможність і стійкість його стратегічного розвитку. А при новій схемі оподаткування, можливе збільшення показників економічного розвитку – фондів розвитку підприємств і доходи всіх форм державного бюджету.

Аналізуючи економічні пропорції, стикаємося з необхідністю їх обгрунтування певними законами. Проблема формування загальних законів, що визначають найбільш гармонійні параметри структурування різних складових економіки, що забезпечують найбільший ефект розвитку, є основною на сучасному етапі. Необхідно почати з найбільш великих структур, утворених в результаті розподілу доходів між інституційними секторами економіки (населенням, державою, підприємствами), потім перейти до проблем диференціації населення за доходами, диференціації суб’єктів господарювання за розмірами тощо.

ПОДІЛИТИСЯ: