Урбанізм: визначення

Урбанізм в cоціології

Термін «урбанізм» охоплює ряд суміжних понять в різних дисциплінах. Урбанізм (від латинського urbanus – міський) в соціології з’явився завдяки інтересу вчених до впливу, яке здійснює зростання міст на самосвідомість і спосіб життя людини. Урбанізм являє собою сукупність норм і правил поведінки, характерних для суспільного середовища і окремих її представників. Зокрема, урбанізм накладає відбиток на:

  • спілкування – воно стає більш формальним, часто анонімним;
  • поведінка – зменшується соціальний контроль, разом з тим зростає раціональність поведінкових форм;
  • ролі груп – ступінь їх впливу на особистість істотно зменшується.

Історія сучасного урбанізму

Зростання міст і вплив цього процесу на людину відстежували вже в традиційному суспільстві. Перші міста з’явилися на Близькому Сході 3500 тисяч років до н.е. Однак урбанізм з його нинішніми рисами виник на початку 19 століття. Першою країною, яка пережила урбанізацію, стала Великобританія: в 1800 році 10% англійців проживало в містах, в 1900 році таких було вже 74%. Першим містом, що досяг мільйонного населення, став Лондон (сім мільйонів в 1900 році).

Інші європейські країни, а також США, пережили процес зростання міського населення трохи пізніше, але теж в XIX столітті.

У XX столітті процес урбанізації став глобальним, і охопив країни на всіх континентах. Зростання чисельності міського населення відбувався швидше, ніж зростання загальної чисельності населення планети.

Теорії урбанізму

Окремі аспекти урбанізму аналізувалися вченими з появою його сучасних форм. Наприклад, Фрідріх Енгельс у своїй роботі «Положення Isto4niki info.jpg робітничого класу в Англії» розглядав англійські міста в руслі загальних теорій капіталізму.

Одну зі своїх робіт присвятив середньовічному місту Макс Вебер. До числа засновників міської соціології відносять німецьких філософів Ф. Тенісу і Г. Зіммеля. Теніс поділяв поняття «спільнота» і «суспільство». При цьому перший термін характеризує глибокі зв’язки в традиційних поселеннях, а другий – поверхневі в сучасних.

Перша наукова школа, яка займалася вивченням виключно соціології міст, з’явилася в університеті Чикаго, і активно діяла в період 20-40-х років ХХ століття.

Одним з напрямків школи була урбаністична екологія. Вчений Роберт Парк вважав, що міське середовище, так само як і природна, сама виробляє природний відбір серед членів суспільства, і тримає себе в рівновазі. Л. Вірт, учень Парку, виділяв три характеристики міста, які впливають на життя в ньому: розмір населення, щільність і різнорідність.

Інший напрямок Чиказької школи розглядало урбанізм як спосіб життя і форму соціального існування. Дослідник Луїс Уерт відзначав широке поле формальних соціальних контактів городянина. Наслідками цього є збільшення «темпу життя» і перевага конкуренції над співпрацею.

У більш пізніх теоріях урбанізм розглядали невідривно від політики і економіки. Девід Харві основною причиною урбанізму називав промисловий капіталізм, а однією з характеристик – реорганізацію простору. Мануель Кастеллс також акцентував увагу на просторових зміни, які визначають соціальні зв’язки.

П’ять типів міського устрою

Джон Логан і Харві Молоч виділяють п’ять типів сучасного міста, які пов’язані з його міжнародним впливом і відображаються на стилі життя в поселенні.

  • 1. Місто – штаб-квартира;
  • 2. Інноваційний центр;
  • 3. Центр модульного виробництва;
  • 4. Перевалочний пункт для третього світу;
  • 5. Місто пенсіонерів.
Посилання на основну публікацію