Управління запасами в роздрібній торгівлі

Запаси в роздрібній торгівлі

У роздрібній торгівлі завжди дуже гостро стоїть питання оптимізації управління запасами, тому що з одного боку, необхідно враховувати вартість зберігання запасів і загальні витрати обігу, а з іншого – задовольняти бажання покупців, які хочуть купувати необхідні їм товари в будь-який час.

Творчий і математичний підхід в управлінні запасами

При всьому різноманітті підходів в управлінні запасами можна виділити так звані творчий і математичний підходи.

Творчий підхід має на увазі ретельну і копітку роботу над замовленнями, коли відповідальний за замовлення співробітник компанії візьме до уваги регламентований перелік умов для створення кожного замовлення.

Основою для цього методу служить передумова, що передбачити попит неможливо, тому складання замовлень не може бути весь час однаковим.

Математичний підхід – це метод, при якому будь-яке замовлення розраховується автоматично, виходячи з того чи іншого алгоритму.

У роздрібній торгівлі ці методи в чистому вигляді застосовувати складно, тому що навіть на товари повсякденного попиту в магазинах з практично постійним потоком покупців існує різниця не тільки в сезонних, але і в денних продажах одного і того ж товару.
Тому попит – не єдине, що визначає управління запасами. Є безліч інших чинників:
– можливості по обробці кількості поставок власним складом;

  • – ємність складу і торгового залу;
  • – періодичність замовлень (в тому числі і пов’язана з часом зберігання);
  • – стабільність поставок.

Велике значення в управлінні запасами має і алгоритм замовлень.
Вибираючи алгоритм замовлень, доцільніше зупиниться на фіксованому інтервалі між надходженнями товарів, тому що в цьому випадку є можливість планувати рівномірне завантаження складських приміщень.

Застосування ABC-аналізу в управлінні запасами

Якщо прийняти за основу схему замовлень з фіксованими (і вже певними періодами між поставками), необхідно визначити величину, по якій проводиться замовлення. Для цього за допомогою ABC-аналізу проводиться класифікація товару.

ABC-аналіз заснований на принципі Парето 20:80. Стосовно до управління запасами принцип Парето говорить, що 20% асортименту компанії виконує 80% продажів.
За результатами проведення АВС-аналізу кожної товарної позиції присвоюється ТОП, який визначається за результатами продажів товарів тієї чи іншої позиції.

  • Топ A – присвоюється позиціях, які роблять 50% продажів;
  • Топ B – позиціях, які роблять інших 35% продажів;
  • Топ C – позиціях, які роблять 10% продажів,
  • Топ D – позиціях, які роблять 5% продажів або взагалі не продаються.

Таким чином, топи A і B – це позиції, на які припадають 85% усіх продажів (зазвичай це близько 20% всього асортименту). Тому основна увага в управлінні запасами слід приділити тому, щоб товари цих позицій завжди були в наявності.

Правила пропорційності для запасів.

Наступним важливим моментом в управлінні запасами є аналіз структури собівартості складських запасів в розрізі ТОП-ів A, B, C, D.

Хаотичне управління запасами приводить до того, що товари С і D в складських приміщеннях присутні в неприпустимо великих кількостях. Оптимальною пропорцією зберігання товарів різних позицій є наступна:

  • позиції А і В – 85% складських запасів;
  • товари позиції С -10%,
  • товари позиції D – 5%.

Управління запасами без ABC-аналізу може привести до заморожування оборотних коштів підприємств в неліквідних складські запаси і зниження прибутку.

Посилання на основну публікацію