Укладання робочих договорів

Виконання притаманних даній стадії договірної роботи заходів націлене на породження договору, тобто надання створеному спільними зусиллями потенційних контрагентів проекту договірного угоди юридичної сили. В іншому випадку створений договір не здатний буде виконувати ні економічні, ні правові функції.

Для додання договором юридичної сили необхідно здійснити ряд певних дій. Набір і зміст таких дій визначаються міжнародними і національними джерелами договірного права. Залежно від застосовного до договору права має вирішуватися питання про обсяг і зміст дій, що вимагають свого скоєння для того, щоб даний договір вважався укладеним.

Незважаючи на існуючі в праві різних країн відмінності, загальні вимоги до процедури укладення договору можна згрупувати наступним чином:

  • 1) вимоги, що визначають набір умов, які сторони повинні узгодити в обов’язковому порядку;
  • 2) вимоги, що встановлюють порядок узгодження відповідних необхідних (обов’язкових) умов договору;
  • 3) вимоги до оформлення досягнутої угоди по необхідним (обов’язковим) умовам договору, що укладається.

При недотриманні відповідних нормативних вимог договір буде вважатися неукладеним (неіснуючим).

Посилання на основну публікацію