Удосконалення організаційно-виробничої структури управління

Поняття організаційно виробничої структури управління

На сьогоднішній день, під виробничим підприємством прийнято розуміти відокремлену спеціалізовану одиницю, в основі якої знаходиться якісно організований трудовий колектив, який може за допомогою існуючих в його розпорядженні методів виробництва приготувати необхідну споживачеві продукцію, тобто виконувати роботи, надавати певні послуги необхідного призначення, профілю, а також асортименту.

Організаційна структура є одним з головних компонентів всього управління підприємства. Вона спрямована на розділення основних цілей і завдань управління між різними підрозділом і співробітниками підприємства.

Структура управління є якоюсь організаційною формою поділу праці, спрямованої на прийняття і здійснення головних управлінських завдань.

Що стосується виробничої структурою підприємства, то вона є сукупністю виробничих компонентів підприємства (цехів, служб), які входять до його складу і основні методи взаємодії, які існують між ними.

Виходячи з цього, під організаційно виробничою структурою управління розуміється сукупність управлінських компонентів, які розташовуються в суворій співпідпорядкованості, і які забезпечують взаємодію між керуючою і керованою системами.

Внутрішнім виразом організаційно виробничої структури управління є склад, співвідношення, розподіл а також взаємодія різних підсистем всього підприємства.

У структурі управління підприємства традиційно прийнято виділяти такі компоненти, як:

  • ланки;
  • Рівні управління;
  • Зв’язки управління.

Удосконалення організаційно-виробничої структури управління

Удосконалення організаційно-виробничої структури управління є сьогодні основною причиною поліпшення всього технічного переозброєння, реалізації його організації, а також удосконалення цілого процесу виробництва.

Зі зміною всієї спеціалізації виробництва з’являється необхідність в організації абсолютно нових цехів або ділянок, включення нового обладнання або способів приготування продукції. Основна робота, спрямована на удосконалення організаційно виробничої структури підприємств необхідно проводити під час різних реконструкції, технологічного переозброєння, зміни профілю і збільшення спеціалізації підприємства.

Проектування вдосконалення організаційно виробничої структури підприємства проходить ті ж етапи, за якими проходить кожна проектна робота. Але тут головний акцент робиться на оцінці економічної ефективності передбачуваних робіт.

Початковим моментом при проектуванні організаційно виробничої структури підприємства є характеристика виробничого процесу. Так, для початку, потрібно виявити ту частину головного процесу виробництва і номенклатури додаткових господарств, які знаходиться в рамках одного підприємства.

У підсумку, підприємству необхідно перейти до такої виробничій структурі, де не існуватиме заготівельних і інструментальних цехів, де знижено кількість механічних і ремонтних цехів.

На сьогоднішній день, однією з основних перспектив вдосконалення організаційно виробничої структури є становлення гнучких виробничих процесів.

Посилання на основну публікацію