Трудова дисципліна: визначення

Визначення дисципліни праці

Трудова дисципліна – це сукупність заходів задля підвищення ефективності праці та безперебійного робочого процесу, які забезпечуються за рахунок:

 • – Суворого дотримання встановленого внутрішнього порядку в організації.
 • – Свідомого, сумлінного виконання кожним працівником своїх трудових обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.
 • – Раціонального використання робочого часу: своєчасний прихід на роботу, дотримання встановленої тривалості робочого дня.
 • – Використання робочого часу для найбільш продуктивного плідної праці.
 • – Своєчасного і точного виконання наказів і розпоряджень керівництва.
 • – Регулярного контролю адміністрації за дотриманням встановленого порядку, а також норм трудового законодавства.

Заходи забезпечення дисципліни праці

Разом, можна зробити висновок, що дисципліна праці не може існувати самостійно. Для її забезпечення повинні докладати зусиль як підлеглі, так і керівники.
Причому, працівникам в процесі забезпечення дисципліни належить пасивна роль – вони повинні тільки виконувати приписи і рекомендації, ініціатива щодо поліпшення дисципліни з боку підлеглих не потрібна.

Активна роль в забезпеченні дисципліни належить керівництву, яке для цих цілей повинно:

 • 1) Скласти зміст внутрішнього трудового розпорядку.
 • 2) Встановити права і обов’язки працівників, які повинні бути ідентичними з тими, які прописані в законодавчих актах.
 • 3) Затвердити робочий час і його використання, заохочення за успіхи в роботі і відповідальність за невиконання (неналежне виконання) трудових обов’язків.
 • 4) Створити необхідні організаційні та економічні умови для нормальної високопродуктивної роботи.
 • 5) Переконувати, виховувати свідоме ставлення працівника до праці, заохочувати за сумлінну працю.
 • На законодавчому рівні методи регулювання трудової дисципліни закріплені в наступних нормативних правових актах:
 • 1) ТК України;
 • 2) Правила внутрішнього трудового розпорядку (галузеві, локальні);
 • 3) Статути і Положення про дисципліну окремих категорій працівників (наприклад, працівників залізничного транспорту, військовослужбовців, співробітників організацій з особливо небезпечним виробництвом і ін.);
 • 4) Технічні правила та інструкції;
 • 5) Посадові інструкції та інші правові акти.

З історії питання

Таке поняття як «дисципліна праці» вперше було сформульовано на початку 19 століття професором Львом Семеновичем Талем, який визначив цей термін як: «сукупність правил поведінки, що вимагаються від осіб, що входять до складу постійного або тимчасового з’єднання з метою підтримки порядку, необхідного для його безперешкодного функціонування ».

Потім, в радянський період, істотний внесок в дослідження дисципліни праці був зроблений Н. Г. Александровим, який прийшов до висновку, що трудова дисципліна є керівним принципом усієї системи трудового права.

Особлива заслуга Н. Г. Александрова полягає в тому, що саме він запропонував розглядати дисципліну праці як в об’єктивному, так і в суб’єктивному аспекті.
Під трудовою дисципліною в об’єктивному сенсі слід розуміти сукупність правил поведінки, яким повинні підкорятися всі учасники трудового колективу без винятку.
У суб’єктивному сенсі під трудовою дисципліною слід розуміти реальну поведінку всіх учасників робочого колективу в цілому, а також поведінку кожного учасника окремо.

Посилання на основну публікацію