TQM. Тотальний менеджмент якості

Що таке TQM?

TQM (англ. Тотальний менеджмент якості) – це сучасна концепція, яка увібрала в себе безліч вже відомих методів організації робіт, принципів збільшення комплексної продуктивності і заходів щодо вдосконалення організаційних процесів.
Вперше на практиці концепція TQM була застосована в 50-х роках минулого століття в Японії.

Провідна роль керівництва

Як найбільш важливий елемент TQM.
Керівники компанії встановлюють єдині цілі і основні напрямки діяльності, а також способи реалізації цілей. Вони повинні створити в організації такої мікроклімат, при якому співробітники будуть максимально залучені в процес досягнення поставлених цілей.
Для будь-якого напрямку діяльності забезпечується таке керівництво, при якому гарантується побудову всіх процесів таким чином, щоб отримати максимальну продуктивність і найбільш повно задовольнити потреби замовників.

Встановлення цілей і аналіз їх виконання з боку керівництва повинні бути постійною складовою діяльності керівників, так само як плани по якості повинні бути включені в стратегічні плани розвитку компанії.

Орієнтація на замовника

Будь-яка компанія цілком залежить від своїх замовників і тому повинна розуміти їх потреби, виконувати їхні вимоги і прагнути до перевищення їхніх очікувань.
Системний підхід до орієнтації на потреби клієнта починається зі збору та аналізу скарг і претензій замовників, що необхідно для запобігання таких проблем в майбутньому.
У компаніях, які впроваджують TQM, вся інформація і дані повинні поширюватися по всій організації.

Залучення співробітників

Весь персонал – від вищого керівництва до робітника – повинен бути залучений в діяльність з управління якістю.

Персонал розглядається як найбільше багатство компанії, в ній створюються всі необхідні умови для того, щоб максимально розкрити і використовувати творчий потенціал співробітників.

Співробітники, що втягуються в процес реалізації цілей компанії, повинні мати відповідну кваліфікацію для виконання покладених на них обов’язків.

Процесний підхід

Для досягнення найкращого результату відповідні ресурси і діяльність, в яку вони залучені, потрібно розглядати як процес. Процесна модель TQM.jpgкомпаніі складається з безлічі бізнес-процесів, учасниками яких є структурні підрозділи і посадові особи організаційної структури підприємства.

Під бізнес-процесом розуміють сукупність різних видів діяльності, які разом створюють результат, має цінність для самої компанії, споживача, клієнта або замовника.
На практиці застосовуються такі види бізнес-процесів:

  • – основний, на базі якого здійснюється виконання функцій з поточної діяльності компанії з виробництва продукції або надання послуг;
  • – обслуговуючий, на базі якого здійснюється забезпечення виробничої та управлінської діяльності компанії.

Бізнес-процеси реалізуються за допомогою здійснення бізнес-функцій.
При застосуванні процесного підходу структура управління підприємством включає два рівні:

  • – управління в рамках кожного бізнес-процесу;
  • – управління групою бізнес-процесів на рівні всієї компанії.

Основою управління окремими бізнес-процесом і групою бізнес-процесів є показники ефективності, серед яких можна виділити:

  • – витрати на здійснення бізнес-процесу;
  • – розрахунок часу на здійснення бізнес-процесу;
  • – показники якості бізнес-процесу.

На основі цього принципу компанія повинна визначити процеси проектування, виробництва та поставки продукції або послуги.

Системний підхід

Результативність та ефективність діяльності компанії, відповідно до принципів TQM, можуть бути підвищені за рахунок створення, забезпечення і управління системою взаємозалежних процесів.

Це означає, що компанія повинна прагнути до об’єднання процесів створення продукції або послуг з процесами, що дозволяють відстежити відповідність продукції або послуги потребам замовника.

Тільки при системному підході до управління стане можливим повне використання зворотного зв’язку із замовником для вироблення стратегічних планів і інтегрованих в них планів за якістю.

Постійне поліпшення

У цій області компанія повинна не тільки відслідковувати виникаючі проблеми, а й після ретельного аналізу з боку керівництва вживати необхідних коригувальні та запобіжні дії для запобігання таких проблем надалі.

 

Посилання на основну публікацію