Типи управлінських рішень

Класифікація управлінських рішень дозволяє, беручи до уваги їх особливості, зробити вибір на користь найбільш ефективних в рамках конкретної проблеми.

Управлінські рішення класифікують за:

 • характером їх прийняття
 • кількості альтернатив
 • частоті прийняття
 • часу настання наслідків
 • числу впливають суб’єктів
 • прогнозної ефективності

Розглянемо кожен з пунктів докладніше.

Типи управлінських рішень за характером процесу прийняття рішення
Інтуїтивні рішення – особа, яка приймає рішення, не приділяє великої уваги аналізу ситуації і альтернативних варіантів, роблячи вибір на основі особистих відчуттів;
Рішення на базі суджень – особа, яка приймає рішення, робить вибір на основі власних знань або досвіду, використовуючи їх для прогнозування. Такі ретроспективні рішення припускають вибір альтернативи, яка була ефективна в подібній ситуації в минулому;
Раціональні рішення – особа, яка приймає рішення, базується на результатах аналітичного процесу.

Типи управлінських рішень за кількістю альтернатив

Стандартні рішення – припускають однозначний вибір, проте він не носить характер єдино і беззастережно правильного;

 • Багатоальтернативні рішення – припускають безліч варіантів рішення і зустрічаються досить рідко, так як вимагають дуже ретельної аналітичної підготовки. Найбільш поширеним варіантом багатоальтернативного рішення є результат застосування методу сценаріїв;
 • Інноваційні рішення – припускають вибір при відсутності очевидних і зрозумілих альтернатив, коли особа, яка приймає рішення, перемикається між раціональним і творчим мисленням.

Типи управлінських рішень по частоті прийняття

 • Одноразові рішення – великі рішення, реалізація яких здійснює одноразово;
 • Циклічні рішення – вирішення проблеми, що має певну циклічність;
 • Часті рішення – рішення, необхідність прийняття яких виникає практично безперервно в випадкові моменти часу.

Типи управлінських рішень за часом настання наслідків

 • Стратегічні рішення – рішення щодо способів досягнення цілей організації шляхом її адаптації до змін зовнішнього середовища. Інструментом прийняття таких рішень є стратегічне планування, в яке входить декомпозиція основної мети компанії і формулювання способів досягнення цілей нижчого рівня;
 • Перспективні рішення – рішення, націлені на створення і реалізацію планів в перспективі;
 • Поточні рішення – рішення більш рівня, уточнюючі і розвиваючі перспективні рішення в рамках окремого підрозділу або етапу менеджменту;
 • Оперативні рішення – рішення, в рамках яких завдання доводяться до рядових співробітників в конкретних підрозділах з певних питань;
 • Стабілізаційні рішення – рішення, метою яких є забезпечення існування організаційних систем в допустимих межах.

Типи управлінських рішень по числу впливають суб’єктів

 • Визначальні – рішення, що приймаються одноосібно менеджером або експертом;
 • Конкурентні – рішення, що приймаються двома фахівцями в різних областях або з різним думкою;
 • Адаптують – рішення, що приймаються групою людей колегіально.

Типи управлінських рішень за прогнозною ефективності

 • Ординарні – рішення, в результаті яких ефективність витрачання ресурсів на одиницю результату відповідає нормативам даної галузі. При цьому ординарні рішення можуть бути неефективними (проблема не вирішена), раціональними (проблема вирішена) і оптимальними (проблема вирішена найкращим чином);
 • Синергетичні – рішення, в результаті яких ефективність витрачання ресурсів на одиницю результату зростає;
 • Асиргетичні – рішення, в результаті яких ефективність витрачання ресурсів на одиницю результату знижується.

Існує безліч типів управлінських рішень, класифікованих за певною ознакою. Застосування тієї чи іншої класифікації і вибір відповідного типу управлінського рішення залежить від ситуаційних чинників і особистісних характеристик особи, яка приймає рішення.

Посилання на основну публікацію