Типи стратегічних змін

Завдання реалізації організаційної стратегії

Реалізація організаційної стратегії націлена на вирішення трьох ключових завдань:

  • Визначення значущості адміністративних завдань, розстановка пріоритетів відповідно до прийнятої організаційною стратегією;
  • Визначення відповідності стратегії і внутрішньоорганізаційні елементів – структури, системи управління та мотивації, корпоративної культури, характеристик і кваліфікації співробітників і т.п.
  • Визначення відповідного стратегічним цілям організації стилю управління і відповідних методів менеджменту.

Рішення перерахованих завдань можливе за допомогою проведення змін, які представляють собою основу реалізації організаційної стратегії і носять назву стратегічних. Для реалізації стратегії компанія проводить різні зміни.

Чотири типи стратегічних змін

Стратегічні зміни можуть носити дуже різний характер і переслідувати різні цілі, в зв’язку з чим скласти їх повну класифікацію неможливо. Однак можна виявити чотири ключових типу стратегічних змін, які відрізняються від інших відносну стійкість і завершеністю:

  • Перебудова організації – фундаментальні стратегічні зміни в організації, які стосуються її місії і корпоративної культури. Організаційна перебудова являє собою найбільш складний тип стратегічних змін, так як вони впливають на всі аспекти діяльності компанії. Впровадження таких змін вимагає значних зусиль і витрат часу і ресурсів. Здійснення даного типу організаційних змін відбувається в ситуації, коли істотно змінюється діяльність організації – відбувається зміна галузі, в якій вона функціонує, і, як наслідок, зміна продукту і займаної ринкової частки;
  • Радикальне перетворення – стратегічні зміни, які проводяться в ситуаціях радикальної зміни діяльності організації без зміни галузі. Такі зміни можуть бути обумовлені процедурою злиття з іншою компанією, яка передбачає появу нових продуктів, об’єднання різних корпоративних культур і зміна організаційної структури;
  • Помірне перетворення – стратегічні зміни такого типу реалізуються, коли компанія приймає рішення про вихід на нові ринки або виробництві нового продукту без істотних структурних перетворень. Помірні зміни здебільшого стосуються виробничого процесу організації та її маркетингової діяльності;
  • Звичайні зміни – даний тип змін передбачає найменший ступінь реорганізації діяльності компанії серед перерахованих і найчастіше стосується маркетингової діяльності. Метою звичайних змін можна вважати підтримка інтересу до продукції компанії шляхом застосування нових маркетингових інструментів. Такі зміни мають незначний вплив на основну діяльність організації і зачіпають невелику кількість співробітників, що дозволяє реалізовувати їх досить часто і з невеликими витратами.

Незмінне функціонування організації

Діяльність компанії без зміни стратегії називається її незмінним функціонуванням.

Незмінне функціонування організації доцільно протягом такого періоду часу, коли компанія може досягти цільових результатів, спираючись на існуючу бізнес-модель і накопичений досвід. Однак при веденні такої діяльності менеджменту організації необхідно приділяти серйозну увагу змін у зовнішньому середовищі, так як навіть незначні зміни можуть зробити істотний вплив на результативність компанії.

Посилання на основну публікацію