Типи конфліктів

Класифікація конфліктів

Як вже говорилося, конфлікт – це незгода з приводу окремих питань, виникає між двома або кількома сторонами. Сторонами конфлікту в організації можуть бути як окремі люди, так і групи людей. Конфлікт висловлює зіткнення інтересів через суперництво, протиборство через різних точок зору.

Конфлікт в організації має свої відмітними властивостями: рівень напруженості, характер, тип взаємодії і т.д.

Класифікація конфліктів

Всі типи конфліктів відбуваються в процесі роботи організації, але в залежності від специфіки галузі, розміру організації, операційних методів роботи якісь конфлікти трапляються частіше, якісь – рідше. Кожен конфлікт має дещо характеристик, наприклад: груповий, ділової, реальний, відкритий, частково можна вирішити, компромісний.

Значення конфліктів в організації

У ранніх школах менеджменту вважалося, що конфлікт – знак поганого управління і відсутності ефективності в організації. Зараз вважається, що навіть в добре налагодженої організації з високими показниками ефективності конфлікти неминучі, більш того – бажані, так як їх можна використовувати в конструктивних цілях. Позитивні властивості конфліктів:

  • задовольняють потребу в повазі, реалізують владні повноваження;
  • дають можливість висловити різні точки зору;
  • показують нові проблеми в організації;
  • показують різницю точок зору і виявляють альтернативи;
  • дають нову інформацію;
  • призводять до підвищення ефективності майбутніх стратегій за рахунок нової інформації.

Виходячи з позитивних властивостей можна визначити функції конфліктів:

  • Інформаційна. Повідомить про індивідуальні особливості учасників, їх цінності, стресостійкості; дає інформацію про нові проблеми в робочому або управлінському процесі, показує якість зв’язків в організації.
  • Інтеграційна. Послаблює напруженість, розширює сферу взаємодії з колегами, налагоджує нові зв’язки між працівниками, згуртовує групу людей.
  • Інноваційна. Конфлікт розвиває як особистості учасників, так і покращує якість роботи (на індивідуальному чи груповому рівні), створює нові умови роботи, сприяє полегшенню процесу адаптації до умов, що змінилися праці, дає нові можливості для вирішення трудових завдань, іноді сприяє впровадженню нового обладнання або технологій в процес роботи.

У конфліктів можуть бути негативні наслідки, які потрібно враховувати в процесі управління: вони роблять організацію нестабільною, сприяють висуненню неформальних лідерів, відволікають працівників від виконання завдань і цілей організації, сприяють підвищенню рівня стресу, послаблюють зв’язки між людьми і міжгрупові зв’язку.

Посилання на основну публікацію