Технологія роботи

Поняття технології в менеджменті

Технологія є одним з елементів внутрішнього середовища організації, тобто, елементом, який добре піддається контролю. Без технології неможливо виробництво продукту. Значення поняття технологія зазвичай ширше, ніж виробничий процес, пов’язаний з машинами, технікою, комп’ютерами. Соціолог Ч.Перроу, який вивчав вплив технології на організацію та суспільство в цілому, визначає це поняття так:

Технологія – засіб трансформації сировини (людські ресурси, фізичні матеріали, інформація) в продукт або послугу.

Л.Девіс, який займався стратегічним проектуванням розширює поняття, включаючи в процес трансформації такі елементи, як: кваліфікація персоналу, наявність обладнання, інфраструктури, інструментів і методів роботи, технічні знання про процес роботи – все це частини технологічного процесу.

Під час стратегічного планування основна стратегія організації розділяється на цілі, які в свою чергу діляться на завдання – конкретні оперативні дії. Виконання завдання відбувається із застосуванням технології як методу трансформації матеріалів на вході в продукт або послугу на виході. Схематично ці ступені можна змалювати таку картину:

Поняття технології в менеджменті

Якщо дивитися на процес трансформації з точки зору технології, а не організаційної структури, то організація – це те місце, де здійснюється технологічний процес. Використання технології тісно пов’язане з людськими ресурсами і соціально-психологічним аспектом роботи організації, тому що без правильного розуміння процесу, певних моральних установок у співробітників реалізувати перехід від ресурсів до результату буде неможливо.

Технологія як процес перетворення може мати кілька аспектів, тому прийнято виділяти різні типи технологій:

 • технічні;
 • управлінські;
 • маркетингові;
 • інформаційні;
 • соціально-психологічні.

Етапи розвитку технології в менеджменті

Вплив технології на управлінський процес пройшло три значущих етапи: промислову революцію, стандартизацію і механізацію процесу, початок використання конвеєрів.

Промислова революція. Відбулася перебудова мислення, перехід від ручної праці до машинного виробництва дозволив налагодити масовий виробничий процес. Масштаби прибутку росли, обсяги виробництва теж. Почали з’являтися перші великі компанії.
Стандартизація та механізація. Поняття стандарту у виробництві пов’язано з Елі Уітні, який першим почав застосовувати однакові частини при виробництві армійських мушкетів. Однакові деталі дозволили скоротити час виробництва, вартість ремонту, вартість закупівельних матеріалів. Такий підхід незабаром поширився і на інші галузі, не тільки на військову промисловість. Стандарти дали можливість для появи малокваліфікованих працівників, яким було достатньо виконувати певні схематичні дії для досягнення результату. З’явилася спеціалізація праці. Саме вона дала основу для масового виробництва продуктів і послуг в сучасному суспільстві. Майже всі продукти в наш час проходять процедуру стандартизації.

Конвеєр. Перші конвеєри з’явилися на заводах Генрі Форда в 1913 р і використовувалися при складанні автомобілів. Це дозволило істотно знизити вартість автомобілів і зробити їх загальнодоступними. У наш час конвеєри застосовуються в багатьох виробництвах, навіть при дуже технічно складних процесах. Спеціалізація працівників стала ще вже, автоматизація процесу максимізована. Конвеєри сильно поміняли спектр службових обов’язків і список завдань, які виконує персонал. Зміни торкнулися так само саму суть робочого процесу, посадові обов’язки, систему управління організації (з’явилися нові ієрархічні ланки). Ефективність істотно зросла.

Класифікація технологій

Британська дослідниця менеджменту якості, Д.Вудворд, запропонувала таку класифікацію за типами використовуваних технологій (щодо тільки технічних процесів в організації):

 • Дрібносерійне, індивідуальне виробництво. Виготовляється мала, обмежена серія продуктів, або один екземпляр на замовлення.
 • Багатосерійне, масове виробництво. Виготовляється велика партія однакових або дуже схожих продуктів. Застосовуються механічні процеси, стандартні деталі, конвеєр. Так виробляють велику кількість споживчих товарів.
 • Безперервне виробництво. Продукт виробляється постійно, у великих обсягах. У наш час це можливо за допомогою повністю автоматичного виробничого процесу з мінімальною участю людини.

Інша класифікація технологій була запропонована Д.Томпсон, соціологом, вона стосується інших категорій технології в організації (інформаційних, маркетингових, соціально-психологічних і т.д.):

 • Багатоланкові. Тут присутній серія залежать один від одного завдань, які потрібно виконати послідовно.
 • Посередницькі. Тут є ланцюг, що складається з груп людей, які вже взаємозалежні або можуть ними стати (наприклад, в банківській сфері: клієнт – службовець банку; у мобільному зв’язку: оператор – абонент, і т.д.).
 • Інтенсивні. Тут застосовуються особливі прийоми, спеціальні послуги або навички, щоб здійснити зміни в вихідному матеріалі (наприклад, лікування хворих в лікарнях).

Дві дані класифікації не суперечать один одному і їх елементи можуть поєднуватися в одній організації.

Кожен з типів технологій може застосовуватися в організації, все залежить від потреб стратегічних проектів зараз і вихідних ресурсів, якими організація володіє.

Посилання на основну публікацію