Технологія і проектування робіт

Опис процесу роботи прийнято називати проектуванням і від нього багато в чому залежить успіх цього процесу. Проектування роботи ділять на два види: формальне – постановка задач, визначення цільових показників та розрахунок очікуваних відхилень і не формальне – міжособистісні відносини працівників, взаємозв’язку поставлених завдань, вимоги до кваліфікації. Проектування робіт – це свого роду дизайн роботи.

Робота виникає в момент, коли організація відчуває потребу в рішенні задач. З цього моменту робота починає створюватися, проектуватися. У процесі виконання завдання дизайн роботи може змінюватися. Це явище називається перепроектування роботи. Проектування і перепроектування здійснюється на основі технології.

В даному випадку, технологія – це знання, методи і предмети, що застосовуються в роботі для отримання конкретного результату – кінцевого продукту або послуги. Між технологією і проектуванням роботи є багатостороння зв’язок. Цей зв’язок можна розглядати з точки зору працівника: де і як повинна виконуватися робота, і з точки зору взаємозалежності робіт.

Знання працівника про те, коли і де повинна бути виконана робота, говорить про рівень свободи прийняття рішень про початок і місце роботи.

Наприклад, оператор конвеєра має вкрай низьким рівнем такої свободи, так як йому доводиться починати роботу з запуском конвеєра, який і є його робочим місцем.

Рівень свободи у виборі предметів праці, визначається рівнем його інформованості.

Наприклад, збір автомобілів Вольво, який перевели з конвеєрного виробництва на рухливі візки, переносить збирача з квадрата 1 до центру або навіть в квадрат 3.

Ще однією характеристикою технології проектування роботи є взаємозалежність робіт на підприємстві. Взаємозалежність – це рівень взаємодії меду двома і більше працівниками, яке гарантує виконання роботи.

Типи взаємозалежності робіт

Прийнято виділяти чотири типи взаємозалежності робіт.

Перший тип – складається взаємозалежність. Виникає, коли для успішного виконання роботи необхідності взаємодії з іншими працівниками. Як приклад можна привести розсилку листів клієнтам і партнерам групою співробітників підприємства.

Другий тип – це послідовна взаємозалежність, яка виникає в разі, коли для того, щоб виконати роботу виконавець повинен дочекатися, виконання деяких операцій попереднім працівником.

Такий взаємозв’язок типова для масового конвеєрного і складного виробництва, коли деталь надходить на наступний етап виробничого процесу, після досконала над нею операцій попереднім ланкою. При цьому закінчення робіт одного етапу, буде початком часу роботи для іншого. Наприклад, автомобільне виробництво.

Третій тип, чимось схожий на другий і тут мова піде про пов’язаної взаємозв’язку. Пов’язана взаємозалежність – це момент, коли закінчення робіт одного виконавця стає початком робіт іншого, і навпаки.

Наприклад, так взаємодіють хірург з асистентами під час операції, воротар з гравцем у футбольній команді, групи різних рівнів у прийнятті рішення і т.п. Даний тип взаємозалежності, як правило, вимагає чіткості і наступності в роботі.

І нарешті, четвертий тип – це групова взаємозалежність, яка будується на одночасному взаємодії всіх учасників процесу і включає в себе всі взаємозалежності.

Такий підхід застосовують у разі високої невизначеності в роботі і потреби в тісній співпраці між усіма учасниками проекту, ефективної комунікації та вмінні приймати групові рішення.

Проектування – це опис всіх процесів для виконання конкретної роботи.

Проектування робіт буває формальним і неформальним. Формальне – це опис цільових показників і значень, неформальне – це опис необхідних для виконання роботи особистісних якостей, навичок, досвіду і здібностей виконавця.

Проектування роботи також називають дизайном. В ході виконання поставлених завдань, можливо перепроектування процесу з урахуванням факторів, що впливають на роботу.

Робота здійснюється на основі технології, яка має низку характеристик. Технологія – це набір методів, способів і предметів для виконання роботи.

Між технологією і проектуванням роботи є зв’язок. Цей зв’язок можна розглядати з точки зору працівника: де і як повинна виконуватися робота, і з точки зору взаємозалежності робіт.

У розглянутих характеристиках нерідко відбуваються зміни в ході проектування робіт. Наприклад, чим більше ускладнюється взаємозалежність робіт, тим менше взаємодія між її учасниками, що негативно позначається на послідовності робочих операцій.

Інформаційні та комп’ютерні технології внесли серйозні зміни в природу робочої діяльності та робочі процеси. Наявність сучасних персональних комп’ютерів вплинуло і на всі аспекти управлінської діяльності, обліку та аналізу. Наявність сучасного обладнання значно збільшило рівень незалежності робочих ділянок і розширило взаємозв’язку всі процесів.

Посилання на основну публікацію