Теорія постановки цілей

Теорія постановки цілей відноситься до теорій процесу мотивації. Дана теорія виходить з того, що модель поведінки людини грунтується на цілях, які він сам перед собою ставить. Постановка цілей, навіть під впливом зовнішнього оточення, – це свідомий процес.

Теорія постановки цілей бере початок в роботах Ф. Тейлора, проте допрацював її Едвін Лок. Роком розробки теорії прийнято вважати 1968 рік, рік публікації Локом своєї дисертації. Також в 1968 році Лок публікує статтю, присвячену теорії мотивування і стимулювання цілями.

Говорячи про історію теорії, слід згадати, що некотрие її положення були розглянуті в 50-их роках в роботах П. Друкера і Д. Мак-Грегора.

Теорія постановки цілей

Загальну схему постановки цілей можна описати так: індивід оцінює відбуваються в навколишньому його середовищі події, на основі чого він визначає для себе цілі і необхідну для їх досягнення модель поведінки. Таким чином, щоб досягти потрібного результату і отримати задоволення, людина повинна вести себе певним чином.

 • Складність;

Складність мети відображає необхідний рівень компетенції для її досягнення. Простежується чіткий зв’язок між рівнем складності мети і вирішенням завдань. Як правило, чим складніше мета, тим кращих результатів домагається людина. Це правило не працює в одному випадку, якщо поставлена ​​мета не реалістична.

специфічність;
Чим чіткіше і ясно поставлена ​​мета, тим кращих результатів можна досягти. Головне не прагнути звузити мета максимально, інакше можуть залишитися неохопленими якісь моменти діяльності.

 • Прийнятність;

Від прийнятності мети залежить, який вплив на діяльність людини нададуть її складність і специфічність. Якщо людина не сприймає мета, то і вплив інших характеристик буде сильно занижена.

 • Прихильність.

Готовність витрачати зусилля на досягнення мети є чи не головною характеристикою в досягненні мети. Прихильність меті може зростати в міру виконання роботи, а може і знижуватися. Тому керівництво повинно постійно відстежувати рівень прихильності мети з боку працівників і здійснювати необхідні заходи для під тримання її на належному рівні.

 • Розглянемо, які вимоги висувають до цілей:
 • Чіткість – виконавець повинен розуміти, що він повинен зробити, коли і навіщо.
 • Вимірність – повинна бути можливість оцінити була досягнута поставлена ​​мета.
 • Узгодженість цілей між собою.
 • Цілі повинні бути досяжними.
 • Мета повинна бути прийнята співробітниками.

Чому так важливо ставити правильні цілі? У чому полягає їх значення?

По-перше, мета спрямовує діяльність працівників. По-друге, дає можливість об’єктивно контролювати результат діяльності персоналу. По-третє, наявність мети сприяє формуванню певної моделі поведінки персоналу. І, нарешті, наявність мети задовольняє потребу у визнанні і повазі.

Теорія постановки цілей стверджує, що якість виконання залежить не тільки від зусиль працівника, а й від двох груп чинників:

 • Організаційні фактори.
 • Здібності працівника.

При цьому ці фактори можуть впливати не тільки на якість виконання роботи, а й на процес постановки цілей, що в свою чергу впливає на мотивацію.

Останнім етапом процесу мотивації в теорії постановки і досягнення мети є задоволеність працівника результатом. Особливість цього етапу полягає в тому, що він не тільки завершує ланцюжок процесу мотивації, але і є вихідним для здійснення наступного циклу мотивації.

Посилання на основну публікацію