Теорія Портера-Лоулера

Теорія мотивації Портера-Лоулера є, на сьогоднішній день, однією з найпопулярніших теорій мотивації. Теорія мотивації дозволяє підсилити мотивацію людей в звичайному житті і на роботі. Мотивація, в свою чергу, це спонукання до якого-небудь дії. Тому теорії мотивації – це все наукова база мотивації. Їх ділять на два типи змістовні теорії і процесуальні. Теорія Портера-Лоулера відноситься до процесуальних теорій мотивації.

Теорія мотивації Портера-Лоулера

Сформульована теорія була в 1968 році двома вченими – Лайманом Портером і Едвардом Лоулер. Їх теорія є поєднанням теорії очікування і теорії справедливості.

Теорія Портера і Лоулера включає в себе п’ять основних змінних:

 • Витрачені людиною зусилля.
 • Сприйняття людиною оточення.
 • Отримані результати.
 • Винагорода.
 • Ступінь задоволеності.

Цінність винагороди визначає ступінь витрачених зусиль. Від винагороди залежить рівень впевненості людини в якості і кількості зусиль, витрати яких повинні привести до певного винагороди. Стає очевидною тісний взаємозв’язок між результатом і винагородою.

Варто звернути увагу, що при досягненні необхідного рівня результативності може привести і до внутрішнього винагороди, а саме:

 • підвищення самооцінки;
 • підвищення компетентності;
 • загальний розвиток особистості;
 • самоповагу;
 • почуття задоволеності від вирішених завдань.

Також, звичайно, повинно бути і зовнішнє винагороду:

 • премія;
 • підвищення заробітньої плати;
 • кар’єрний ріст;
 • визнання;
 • похвала від керівника.

Отримані результати залежать від прикладених зусиль, особливостей особистості та здібностей, а також від розуміння своєї ролі в трудовому процесі.

Також результат багато в чому залежить і від ймовірної винагороди. Винагорода часто відображає рівень відповідальності покладеної на працівника.

Теорія Портера-Лоулера спирається на положення теорії справедливості про те, що кожен може мати свою власну оцінку справедливості співвідношення отриманої винагороди, результатів і вкладених зусиль.

Одна з ключових думок теорії є те, що задоволенню веде результативну працю. Ця думка йде в розріз з тим, про що говорили вчені раніше і з тим, що думають менеджери досі. Поки що існує думка, що досягнення високих результатів залежить від рівня задоволення людини, таким чином, вважалося, що чим більше задоволений людина, тим ефективніше він буде працювати. Портер і Лоулер ж прийшли до думки, що саме результативну працю призводить до задоволеності і підвищує результативність працівника.

Подальші дослідження це проблеми тільки підтвердили, що результативність є причиною, а не наслідком найбільшого задоволення. Отже, можна сказати, що теорія П-Л внесла значний вклад в розвиток людських відносин і в розуміння мотивації в цілому.

Портер і Лоулер довели, що мотивація – це не тільки елемент в ланцюжку причинно-наслідкових зв’язків, але ще і показник важливості єднання таких термінів як:

 • задоволення;
 • винагороду;
 • результати;
 • здібності;
 • зусилля;
 • сприйняття.

Вченим вдалося встановити, що якщо в компанії є відповідні умови, то підйом заробітної плати персоналу може призвести до значного зростання продуктивності праці. До відповідним умовам відносять:

 • персонал компанії повинен надавати велике значення заробітної плати;
 • працівники повинні бачити реальну зв’язок між їх продуктивністю і рівнем заробітної плати;
 • працівники повинні бачити, що збільшення продуктивності, призводить до збільшення заробітної плати.

З вище сказаного випливає, що співробітники повинні розуміти взаємозв’язок заробітної плати і витрачених зусиль. Що цікаво, інші дослідження виявили прихильність більшості керівників до оплати праці за кінцевими результатами, при цьому вони компенсують витрачені зусилля виходячи з трудового стажу і проведеного на робочому місці часу, а не з характеристик досягнутих результатів.

Посилання на основну публікацію