Теорії фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент – це діяльність, яка спрямована на управління різними сферами підприємства: фінансова, виробнича, трудова і т.д. з метою забезпечення намічених цілей організації і вирішення поставлених завдань.

Треба відзначити, що діяльність фінансового менеджменту нерозривно пов’язана з оцінкою навколишнього середовища, де працює організація, а також вплив цього середовища на діяльність фірми, оцінка зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на діяльність фірми і т.д.

Цілі фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент на підприємстві переслідує різні цілі, в основному пов’язані з розвитком господарської і фінансової діяльності компанії, так як вони нерозривно пов’язані один з одним. Такими цілями на підприємстві можуть бути:

  • Підвищення конкурентоспроможності фірми. Фінансовий менеджмент покликаний за допомогою фінансово – господарською діяльністю підвищувати рівень конкурентоспроможності підприємства, чим більше частку ринку організація займе, тим краще будуть в подальшому її фінансові показники. Конкуренти – це складний елемент ринку, боротьбу з яким необхідно починати з моменту виходу на ринок нової компанії і продовжувати її до останнього;
  • Скорочення ризику банкрутства підприємства і підвищення фінансових показників діяльності фірми. Фінансовий менеджмент покликаний вести політику безперебійного аналізу і розвитку фінансової діяльності фірми, вести оцінку ризиків, виявляти позитивні, а головне, негативні фінансові та господарські тенденції в організації та мінімізувати їх;
  • Управління основними фінансовими показниками.

Основною метою фінансового менеджменту є підвищення підсумкових показників діяльності компанії, таких як:

  • прибуток і рентабельність. Тому всі зусилля з управління ресурсами компанії націлене на максимізацію прибутку, в основному за рахунок зниження витрат виробництва або нових управлінських рішень;
  • Збільшення обсягів продукції, що випускається. Фінансовий менеджмент спрямований на розвиток підприємства, а, отже, на збільшення обсягів продукції, що випускається, так як саме це призводить до подальшого розвитку фірми.

Всі цілі фінансового менеджменту досить прості і зрозумілі як керівництву компанії, так і персоналу.

Теорії фінансового менеджменту

У сучасній літературі зустрічається кілька теорій фінансового менеджменту.

Теорія портфеля. Засновником цієї теорії по праву вважається Г. Марковіца. У даній теорії йдеться про те, як і якими шляхами можна знизити рівень ризику (загального ризику) підприємства. Загальний ризик компанії має на увазі цілу сукупність ризиків за активами компанії, тому Г. Марковіц запропонував об’єднати всі ці ризики в один портфель.

Портфель – це вся сукупність ризиків підприємстві за активами, цінними паперами.

Щоб реалізувати цю теорію необхідно вивчити всю необхідну інформацію про ризики компанії, чим вони викликані, проаналізувати динаміку ризикових операцій, виявити закономірності, скласти зведені звіти і відомості по виконану роботу. Вивчити ринок цінних паперів, бути в курсі подій, які безпосередньо впливають на зміну вартості цінних паперів компанії.

Тобто першочергове завдання використання теорії портфеля – це збір, вивчення і аналіз інформації про активи та цінні папери компанії.

Друге завдання формування фінансового портфеля – це структурувати зібрану і проаналізовану інформацію про цінні папери і активи компанії. У цінні папери необхідно розподілити на групи: коли випущені, на який термін, впорядкувати за вартістю і важливості, те ж саме необхідно зробити і з активами підприємства. Також треба враховувати важливість і ступінь ризиків, які можуть бути по всіх активів і паперів.

Дана теорія має ряд складнощів, з якими зазвичай підприємства стикаються на практиці, але з іншого боку, вона дозволяє правильно структурувати ризики і підвищити капітал компанії, адже ціна всього капіталу визначається шляхом оцінки ризиків цінних паперів, які знаходяться в портфелі.

Особливості теорії портфеля:

  • в залежності від структури портфеля і оцінюється ступінь загального ризику компанії на ринку;
  • з урахуванням ризику і його оцінки визначається загальний плановий дохід компанії;
    зміна ризику по одній або декільком цінних паперів веде до переоцінки ризику всього портфеля.

З усіх особливостей виходить, що збираючи всі цінні папери в один портфель, знижується ризик за всіма активами підприємства. На підставі всього вищесказаного з теорії портфеля, на закінчення можна сказати наступне:

Для того щоб ефективніше функціонувати компаніям на ринку, керівництву доведеться виявити всі ризиковані активи своєї компанії і об’єднати їх в один загальний портфель, щоб забезпечити зниження загального ризику фірми; Кожна цінний папір має різну ступінь ризику, але коли всі вони зібрані в портфель, необхідно оцінювати рискою кожного паперу, а також вплив цього ризику на весь портфель в цілому.

Теорія структури капіталу. Засновниками цієї теорії стали Ф. Модільяні і М. Міллер. Дана теорія говорить про те, що є необхідність розглядати капітал компанії у вигляді двох основних його елементів: позиковий і власний капітал.

Об’єктом теорії служить капітал компанії. Під власним капіталом економісти мають на увазі всі інвестиції підприємства, які були в нього вкладені (основні засоби, акції і т.д.), а також, сучасні вчені вважають, що накопичений капітал компанії за роки існування, теж має право враховуватися.

Під позиковим капіталом фірми розуміється все активи, які були взяті компанією в кредит (довгостроковий чи короткостроковий).

Суть теорії в тому, щоб постійно аналізувати стан структури капіталу, виявляти шляхи і резерви зниження позикового капіталу і перекривати його власними засобами.

Таким чином, теорії фінансового менеджменту свідчать про те, щоб формувати портфель цінних паперів і аналізувати структуру капіталу компанії.

Посилання на основну публікацію