Тактичні управлінські рішення

Сутність і особливості тактичних управлінських рішень

Тактичні управлінські рішення – це рішення, що приймаються на середньому і вищому управлінських рівнях на рік або квартал та включають заходи, які необхідні для реалізації планів: продажів і виробництва.

Тактична мета конкретизує стратегічну мету, а значить, тактичні рішення потрібні для досягнення даної мети. Тактичне рішення може бути пов’язано з продумуванням нової моделі ринкової поведінки, цінової політики, організацією рекламної акції, оптимізацією організації праці і т.д.

Основні особливості тактичних управлінських рішень:

 • Масштаб дії. Тактичні рішення є однопрофільними і впливають тільки на один конкретний ділянку.
 • Короткостроковий характер дії.
 • Тактичні рішення досить точні і спрямовані на реалізацію однієї певної мети.
 • Тактичне рішення повинно спиратися тільки на достовірну і досить точну інформацію.
 • Такі рішення можуть регулярно прийматися на будь-якому рівні управлінської структури організації.

Приклади тактичних управлінських рішень

Як приклад можна навести такі тактичні управлінські рішення:

 • підвищення ефективності використання виробничих ресурсів, раціональності їх розподілу в розрізі структурних підрозділів і видів виробництв;
 • забезпечення виробництва або продажу, максимізує короткострокову прибуток;
 • внесення змін до цінову політику;
 • підвищення ефективності використання виробничих потужностей;
 • припинення, скорочення або розширення виробничої діяльності;
 • мінімізація збитків / максимізація прибутку в короткостроковому періоді;
 • підвищення – ефективності комбінування виробничих резервів;
 • прийняття рішень стосовно асортиментної політики.

Інформаційна основа тактичних управлінських рішень

Інформаційною основою тактичних управлінських рішень виступають дані оперативного управлінського обліку, що забезпечують визначення вузьких місць виробничих і збутових можливостей підприємства; постачання інформацією для управління асортиментом, витратами і результатами діяльності; визначення ціни пропозиції і участі на ринку.

Для цілей управління оперативний управлінський облік частково може виконувати функції внутрішнього контролю таких параметрів, як: економічність роботи, рентабельність виробництва або збуту. З урахуванням отриманої інформації приймається тактичне рішення. Системи аналізу собівартості і фінансових результатів підприємства в короткостроковій перспективі становлять інформаційну основу для тактичного управління і планування. Такі дані можуть бути використані для складання виробничої програми і програми реалізації, калькуляції цінових меж, планування придбання і заготовляння сировини і матеріальних ресурсів, прийняття інших рішень.

Крім цього, в короткостроковій перспективі системи розрахунку витрат і фінансових результатів використовуються для управління сукупним результатом діяльності. Під час планування підсумкових показників встановлюються цільові орієнтири для їх спрямованого досягнення в виробничому процесі. Порівняння планових і фактичних показників становить базу для проведення аналізу відхилень, яке постачає всебічну інформацію щодо можливих заходів з управління ситуацією. Іншими словами, на оперативному рівні контрольні заходи спрямовані, перш за все, на коригування тих негативних процесів, які вже почали свій розвиток.

Посилання на основну публікацію