Сутність і значення прогнозування

Сутність прогнозування

Прогнозування являє собою спеціальне наукове дослідження, яке ґрунтується на пошуку перспектив розвитку явищ чи процесів.

Поняття «прогнозування», якщо перевести його з грецької мови, означає «наперед знання», тобто представляє собою процес створення прогнозу.

Суть прогнозування в тім, що за допомогою певних методів обробляється вся наявна інформація про об’єкт прогнозування і, тим самим, виходить уявлення про напрямки розвитку даного об’єкта, спираючись на аналіз тенденцій.

Знання про майбутнє є підсумком пізнавальної діяльності людей, воно може бути виражено в різних формах:

 • Передбачення, яке представляє собою судження про стан суб’єктів або об’єктів в майбутньому. Воно грунтується на логічних умовиводах.
 • Передбачення являє собою судження про стан об’єкта в майбутньому, але воно засноване на знаннях про закономірності розвитку об’єкта.

Існує 3 форми передбачення:

 • Наукове передбачення, що включає в себе результат наукової теорії, що будується на основі досліджених науковими методами закономірностей в розвитку природи, мислення людини, життя суспільства (прогнози погоди, розвитку держави та ін.);
 • Ненаукове передбачення, засноване на нереальних (фантастичні) взаємозв’язках (ясновидіння, передчуття, ворожіння, передбачення);
 • Емпіричне передбачення ґрунтується на повсякденному досвіді людини, закономірності (народна прикмета).

Наукове передбачення виступає в 3 формах:

 • Гіпотеза, яка представляє собою припущення про розвиток будь-якого явища (воно може статися, а може і ні). Гіпотез звичайно характеризують загальні риси об’єкта, його якісні характеристики.
 • Прогноз є ймовірним науково-обгрунтованим судженням про стан об’єктів в майбутньому, альтернативні шляхи і терміни досягнення. У порівнянні з гіпотезою, прогноз більш визначено, оскільки містить не тільки якісні, а й кількісні складові.
 • План – це постановка чітко визначених цілей, а також передбачення конкретного детального події (подій) досліджуваних явищ (об’єктів).

У соціально-економічні прогнози включаються такі показники розвитку:

 • макроекономічна ситуація;
 • науково-технічний процес;
 • динаміка виробництва і споживання;
 • рівень і якість життя;
 • Зовнішньоекономічна діяльність;
 • екологічна обстановка;
 • системи охорони здоров’я, освіту та соціальне забезпечення суспільства.

За допомогою макроекономічного прогнозування досліджується система соціального і економічного прогнозування держави. Основою соціально-економічних прогнозів вважається пізнання певних факторів, які визначають еволюцію соціально-економічних процесів і кількісні залежності чинників і показників розвитку економіки.

Значення прогнозування

Існують наступні фактори значення прогнозування:

 • Прогнозування дає можливість проведення аналізу економічних, соціальних, науково-технічних процесів, а також їх перспектив і тенденцій;
 • За допомогою прогнозування можливо дослідження об’єктивних взаємозв’язків соціально-економічних явищ в процесі розвитку народного господарства (конкретні умови в певному періоді часу);
 • Існує можливість оцінки об’єкта прогнозування;
 • За допомогою прогнозування можна виділити об’єктивні альтернативи економічного і соціального розвитку суспільства;
 • При прогнозуванні накопичується науковий матеріал для подальшого (обґрунтованого) вибору відповідних рішень;
 • Прогнозування дає можливість оцінки наслідків прийнятих рішень.
Посилання на основну публікацію