Сучасні технології управлінських рішень

Основи сучасного управління

Беручи управлінське рішення, сучасний керівник повинен працювати на випередження негативних наслідків, оцінюючи сучасні технології менеджменту з використанням інструментів аналізу і прогнозування.

Ефективне управління зачіпає всі сфери діяльності індивіда, в тому числі і професійну. Раніше, управлінське рішення розглядалося як адекватної реакції менеджера на зовнішнє середовище з метою усунення виникаючих перешкод на шляху професійної діяльності.

Рішення розглядається як практичне керівництво до ефективної та якісної дії, оцінка великої кількості різних варіантів і альтернатив з метою формування плану праці.

Сучасний менеджмент, що сформувався з теорії управління, виник в процесі створення загальноприйнятого поняття організаційно – управлінського рішення. Розглянемо його більш детально.

Організаційно – управлінське рішення визначається як усвідомлений вибір керівника, зроблений ним в процесі трудової діяльності в процесі реалізації управлінських завдань з найбільшою ефективністю.

Даний вид рішень забезпечує досягнення ключових завдань і мети організації. Окремо слід наголосити на важливості управлінського рішення.

В якості ефективного управлінського рішення прийнято розуміти процес економічного властивості, що включає в себе три ключових шару: підготовка до прийняття рішення, саме рішення, оцінка його ефективності.

Етапи прийняття управлінського рішення

Підготовка до прийняття управлінського рішення полягає в зборі та аналізі інформації про проблему, розгляд різних напрямків вирішення, оцінка ефективності кожного з них, оцінка економічного ефекту. Раніше, на даному етапі, менеджер виробляв дані маніпуляції самостійно, зрідка вдаючись до послуг фахівця – аналітика. Цей етап в ухваленні рішення є найбільш складним, оскільки недостатнє або надмірне інформування про цікавить об’єкті здатне привести до помилкового рішення і втрати прибутку.

Сучасні технології пропонують керівнику технічні рішення по збору та аналізу інформації, що робить процес прийняття рішення найбільш повним і ефективним і виключає можливу помилку на етапі планування. Застосовуючи технічні розробки в процесі прийняття рішення, керівник економить не тільки ресурси організації, а й власні і може витратити їх на вирішення інших завдань.

Етап прийняття самого рішення виражений в економічному ефекті і відразу доступний для аналізу, виключаючи можливість помилки і розмноження альтернатив, аналогічних один одному.

Використовуючи технічні рішення та наукові розробки аналізу та оцінки ефективності, сучасний керівник може не тільки оцінити ефективність прийнятого рішення, а й побачити в розрізі витрачені на прийняття рішення ресурси, а так само оцінити можливі витрати в будь-який з представлених одиниць (матеріалі, валюті, товар, людських ресурсах).

Результат застосування сучасних технологій управлінських рішень

Застосування технічних засобів в управлінській діяльності дозволяє будувати прогнози розвитку організації на тривалі періоди часу з урахуванням наявних, а також передбачуваних ресурсів і матеріалів. Таким чином стає можливим перерозподіл ресурсів між рішеннями і завданнями, що раніше було мало можливим. Розвиток інформаційних технологій і застосування їх в управлінні показало себе в різних сферах діяльності більш ніж ефективно, що дозволяє дрібним організаціям і великим холдингам застосовувати їх повсюдно і без обмежень. Застосування технічних засобів в процесі прийняття рішення дозволяє керівнику здійснити наступні кроки:

  • Виключити незручні варіанти
  • Знизити ризики від ухвалення рішення
  • мінімізувати витрати
  • Провести розрахунок можливих варіантів рішення і їх ефективність

Висновки можна зробити наступні. При будь-якому навіть самому точному технічному механізмі мінімізації витрат і виборі найбільш правильного рішення, право вибору завжди залишається за керівником, який не повинен виключати елемент випадковості при будь-якому рішенні. Успішність реалізації інформаційних та технологічних новинок, покликаних мінімізувати різного роду витрати при прийнятті рішення залишаються недосконалими механізмами перед вибором керівника при наявності інтуїції.

Посилання на основну публікацію